Aktualności

Dodano: 26.09.2020

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 27.09.-4.10.2020

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Wszyscy jesteśmy słabi i grzeszni. Bóg jednak nie chce naszej śmierci, ale nawrócenia. Dlatego posłał na świat swojego Jednorodzonego Syna. Kroczenie drogą wyznaczoną przykazaniami Dekalogu nie jest łatwe, ale możliwe. Pan Jezus pragnie nas podczas Eucharystii umocnić w podążaniu do niebieskiego Jeruzalem, karmiąc swoim słowem i umacniając swoim Ciałem.

Dodano: 19.09.2020

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 20.-27.09.2020

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Każda Eucharystia jest ucztą miłości, w czasie której Jezus naucza nas swoim słowem i posila Najświętszym Ciałem i Krwią. Dlatego gromadzimy się wokół Jego ołtarza, aby zaczerpnąć siły do postępowania zgodnego z nakazami Świętego Prawa. Niech w naszej codzienności zwycięża pełnienie woli Bożej okrywanej wciąż na nowo w duchowym spotkaniu ze Zbawicielem.

Dodano: 12.09.2020

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 13.-20.09.2020

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
ODPUST KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI - W RUDNIKU
W kontekście otaczającej nas rzeczywistości, która nie zawsze rysuje się w jasnych barwach, jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do budowania cywilizacji opartej na umiejętności przebaczania. To trudne zadania, zwłaszcza w obliczu wezwania do przebaczenia ludziom nam nieprzychylnym. Gromadzi nas dziś w 24 niedzielę zwykłą, Jezus dający wspaniałą lekcję wybaczania. Umocnieni łaską Bożą odrzućmy wszelkie uprzedzenia i podejmijmy trud szukania wszelkich płaszczyzn porozumienia z drugim człowiekiem.

Dodano: 29.08.2020

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 30.08-06.09.2020

​XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
W życiu człowieka były czy nadal są sytuacje, które wymagają podjęcia decyzji odnośnie do powołania i jego realizacji. Pamiętając o tym mamy nadzieję, że Bóg chce nam towarzyszyć na tej drodze i wskazywać właściwy kierunek. Niech uczestnictwo w liturgii wzmocni w nas potrzebę osobistego zaproszenia Pana Boga na świadka naszego modelu myślenia, wypowiadanych słów, czynionych gestów i podejmowanych czynów.