Aktualności

Dodano: 16.02.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 17. - 24.02.2019

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Boże Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych - modli się Kościół w Kolekcie 6 niedzieli zwykłej, wyznaje równocześnie swoje pragnienie goszczenia Boga. Każdy z nas cieszy się , kiedy odczuwa sympatię i życzliwość ze strony przyjmującego gospodarza. Uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy gośćmi u Pana Boga, On przyjmuje nas serdecznie i z radością. Przy Nim czujemy się bezpieczni, bo On kocha każdego człowieka. Radość sprawia Bogu bycie u nas w gościnie, co ukazał w przyjściu swojego Syna Jezusa Chrystusa. Mamy ogromną okazję spotkania i wielką szansę, aby Pana Boga ugościć.

Dodano: 09.02.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 10. - 17.02.2019

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Często zadajemy sobie pytania dotyczące naszego życia i sensu życiowego powołania. Odkrywamy, że nasze pojmowanie samych siebie, nasz los w istocie zależy od ludzi, z którymi przebywamy: w rodzinie, w pracy czy w innych obszarach życiowej aktywności. Natomiast jako chrześcijanie zastanawiamy się nad znaczeniem obecności Boga pośród nas. W Jezusie Chrystusie Bóg bezpośrednio zwraca się do ludzi i zbawczo ingeruje w naszą egzystencję. Pozwólmy, by Pan Bóg, obecny między nami mógł kierować naszą codziennością, prowadził nas po swoich ścieżkach.

Dodano: 02.02.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 03. - 10.02.2019

​IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Celebrując wspólnie Najświętszą Ofiarę, naszymi modlitwami bierzemy udział w służbie Bożej. Jednak jest to również służba względem drugiego człowieka. Bóg podczas tej świętej celebracji służy. Kiedy będziemy słuchać czytań Pisma świętego, wówczas Bóg nakryje dla nas stół Słowa. Podczas liturgii eucharystycznej poda nam swoje Ciało - chleb życia i swoją Krew - wino wesela : Bóg nakryje dla nas stół Eucharystii. Jego umiłowany Syn Jezus Chrystus obecny jest pośród nas i pragnie nas ubogacić.

Dodano: 26.01.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 27.01. - 03.02.2019

III NIEDZIELA ZWYKŁA
Jako członkowie ludu Bożego gromadzimy się razem, aby słuchać słowa Bożego i posilać się Chlebem życia. Niestety, pomiędzy wyznawcami Chrystusa wciąż nie ma pełnej jedności. Ciągle doświadczamy bólu podziału, chociaż Pismo Święte jako Boża księga chrześcijaństwa została dana nam wszystkim. Mówi ona o spotkaniach z Jezusem, co stanowi fundament naszej wiary. Nasze wychodzenie na spotkanie z Nim, wspólna modlitwa i chęć pojednania, może doprowadzić do pełnego zjednoczenia. To jest ważna intencja, także po zakończeniu kolejnego Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.

Dodano: 19.01.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 20. - 27.01.2019

II NIEDZIELA ZWYKŁA

W okresie Bożego Narodzenia uroczyście obchodziliśmy tajemnicę wcielenia Jezusa Chrystusa i Jego objawienie się ludziom. Uwielbienie i radość z powodu daru wspólnoty z Bogiem, rozbrzmiewa także w liturgii pierwszych niedziel okresu zwykłego. Każdy człowiek i wszystkie narody są zaproszeni do tego, by stanowić wielką rodzinę Boga i Jego dzieci być dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Niech nas w tym zadaniu wspomaga Boże błogosławieństwo, będące owocem uczestnictwa w Eucharystii.

Dodano: 12.01.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 13. - 20.01.2019

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego, świętujemy fakt Jezusowego chrztu w wodach Jordanu. Oba wydarzenia są ze sobą związane, gdyż chrzest także był objawieniem Chrystusa : Syn Boży objawił się publicznie i rozpoczął jawną działalność po długim okresie ukrytego życia w Nazarecie. Podczas chrztu udzielanego przez Jana Chrzciciela, Bóg przedstawił Jezusa jako swojego umiłowanego Syna i napełnił Go Duchem Świętym. Również my zostaliśmy ochrzczeni i staliśmy się członkami Kościoła Chrystusowego, córkami i synami Boga Ojca, powołanymi do składania świadectwa o Nim we współczesnym świecie. Z wdzięcznością wspomnijmy swój własny chrzest i uwielbijmy naszego Pana.

Dodano: 05.01.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 06. - 13.01.2019

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI

Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi - Królowi królów. Pismo święte zwraca uwagę, że przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy godność królewską: Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. ( 1 P 2, 9 ). Mając świadomość naszej tożsamości dzieci Bożych, przyłączamy się do wędrówki trzech mędrców zdążających do Betlejem, by oddać cześć narodzonemu Synowi Bożemu.

Dodano: 29.12.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 30.12.2018 - 06.01.2019

ŚWIĘTO ŚWIETEJ RODZINY : JEZUSA MARYI I JÓZEFA
Dziś przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Jozefa. Mamy naszą, polską tradycję świętowania Narodzenia Pańskiego w gronie swoich bliskich. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że współczesna rodzina często musi stawić czoła potężnym zagrożeniom. Dobrze zatem, abyśmy raz jeszcze spojrzeli na wspólnotę Jezusa, Maryi i Józefa, która też przeżyła trudne sytuacje. Święta Rodzina z Nazaretu niech będzie dla nas przykładem pokonywania przeciwności losu siłą wiary i zaufania Bogu. Ufając że Bóg wspiera swoją miłością i towarzyszy również naszym rodzinom, uwielbijmy Pana Jezusa Chrystusa obecnego pośród nas w znakach świętej liturgii.

Dodano: 23.12.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 23. - 30.12.2018

W nadchodzących dniach będziemy sobie życzyć radosnych, pełnych pokoju świąt Narodzenia Pańskiego. Wyraża się w tym nasza tęsknota za pokojem w nas samych, w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Odczuwamy przy tym że własnymi siłami nie potrafimy zaprowadzić pokoju w sobie i naszym otoczeniu. Mamy więc Boże orędzie niosące pocieszenie. W duchu adwentowego oczekiwania wychodzi naprzeciw Ktoś, kto chce być z nami, kto działa w nas swoją mocą i kto jest prawdziwym pokojem. Uwielbiajmy obecnego pośród nas Jezusa Chrystusa znającego ludzkie tęsknoty, który obdarza świat pokojem i zbawieniem.