Aktualności

Dodano: 04.11.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 04. - 11.11.2018

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Miłość jest centrum życia Jezusa i głoszonego przez Niego orędzia. Jej istota nie oznacza egoistycznego zachowania, lecz ma być wyrazem odpowiedzialnego traktowania własnych obowiązków oraz cudzych zadań. Miłość wobec bliźniego nie może być niczym wymuszona, warunkowa i nie powinna być spełniana pod żadną presją. Kiedy ukochani przez Boga będziemy potrafili zaakceptować siebie i naszych bliźnich, wtedy zaczniemy wzrastać w miłości Bożej.

Dodano: 20.10.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 21. - 28.10.2018

​XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Współczesne społeczeństwo cechuje się między innymi wielkim wachlarzem pełnionych usług. Wiele osób żyje z ich doświadczenia. Można odnieść wrażenie, że pełnienie usługi nie jest celem, ale środkiem do wspinania się coraz wyżej po kolejnych szczeblach kariery. Pan Jezus daje nam jasny model usługiwania, zupełnie odwracając drabinę kariery : pierwsze miejsce jest zawsze na dole. Uczeń Chrystusa kroczący Jego drogami, ma być zawsze gotowy do usługiwania innym.

Dodano: 13.10.2018

Krzyz

Ogłoszenia Duszpasterskie 14. - 21.10.2018

Pojęcia ,,ubóstwa” i ,,bogactwa” są bardzo nieostre, przysparzają sporo kłopotu. Posiadany majątek nie czyni człowieka autentycznie bogatym, nie zapewnia udanego życia przepełnionego poczuciem sensu istnienia. Do takiej egzystencji potrzebna jest mądrość będąca owocem poznania Boga. W Jezusie Chrystusie objawiła się nam mądrość Boża, w Nim otrzymała swoją twarz. Przez Niego jesteśmy zaproszeni do wspólnoty życia z Bogiem, aby w ten sposób odnaleźć radość i celowość każdego podejmowanego wysiłku.

Dodano: 07.10.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 07. - 14.10.2018

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Mamy w życiu wiele osiągnięć, ale ostatecznym kresem jest miłość, która uwzniośla i ożywia każde działanie, czyniąc go dobrym. Małżeństwo bez miłości jest puste i zimne, praca zawodowa bez miłości pozostaje tylko wykonywaniem zadania, modlitwa bez miłości może być czczą gadaniną, a udział w liturgii eucharystycznej bez miłości pozostanie na płaszczyźnie spełnienia obowiązku. Miłość zawsze łączy, a nie dzieli, nie jest zainteresowana niepewnością, ale obdarza pokojem.

Dodano: 01.10.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 30.09. - 07.10.2018

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
ODPUST KU CZCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Z ewangelicznej wypowiedzi Jezusa : Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami ( MK 9, 40 ) bije wspaniałomyślność i zdrowo pojęta tolerancja. To pytanie o naszą relację względem czyniących dobro, którzy jednak inaczej okazują swoją pobożność i wiarę. Duch Boży wieje kędy chce i uzdalnia ludzi do czynienia dobra. Otwórzmy się na Jego działanie w świecie. Zauważmy i doceńmy dobro będące owocem Jego natchnień, dokonywanych także przez innych ludzi.

Dodano: 24.09.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 23. - 30.09.2018

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Zgromadzeni na Eucharystii, celebrujemy misterium paschalne Syna Bożego. Swoim uniżeniem Pan otworzył ludzkości drogę do Boga. To jest dla nas - podobnie jak było dla pierwszych uczniów - trudne do zrozumienia. Jezus stał się Sługą każdego człowieka, dając nam w ten sposób przykład do naśladowania w codzienności. Gotowość do służby bliźnim jest naszym chrześcijańskim powołaniem.

Dodano: 15.09.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 16. - 23.09.2018

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Każda niedziela jest jak mawiają Ojcowie Kościoła - małą Wielkanocą. Dlatego jesteśmy zaproszeni na wspólne sprawowanie Eucharystii, by celebrować paschalne tajemnice Chrystusa. Jako wspólnota Kościoła jesteśmy powołani do pójścia zwycięską drogą Zmartwychwstałego, z całym bagażem codziennych trosk, kłopotów i obaw. Krocząc drogami codzienności z Nim, doświadczymy płynącej radości wielkanocnego poranka.

Dodano: 09.09.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 09. - 16.09.2018

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
ODPUST KU CZCI NAŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI - W RUDNIKU
Miewamy czasem bardzo poważny problem komunikacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Z różnych powodów ( wielokrotnie nieznanych ) doświadczamy bezradności i milczenia w procesie prowadzonego dialogu. Umiejętność rozmowy jest konieczna dla budowania relacji i wspólnoty. Pan Bóg kieruje do nas swoje słowo, uczy nas trudnej sztuki słuchania, ale i dawania odpowiedzi na docierające treści.

Dodano: 01.09.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 02. - 09.09.2018

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Każda gra ma swoje reguły, a życie posiada obowiązujące zasady. Trzeba je znać i należy je dokładnie przestrzegać. Jezus Chrystus pokazał nam , jak szczęśliwie może wyglądać życie zgodne z Bożymi przykazaniami. Bóg będąc dawcą życia doskonale wie, co życiu służy. Troszczy się o to, aby mogło ono rozwijać się, ku radości i pomyślności człowieka. Zaufajmy miłosiernemu Ojcu. On sprawi, że będzie wzrastać w nas dobro i nasze życie potoczy się szczęśliwie według Jego zasad.