Aktualności

Dodano: 07.10.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 07. - 14.10.2018

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Mamy w życiu wiele osiągnięć, ale ostatecznym kresem jest miłość, która uwzniośla i ożywia każde działanie, czyniąc go dobrym. Małżeństwo bez miłości jest puste i zimne, praca zawodowa bez miłości pozostaje tylko wykonywaniem zadania, modlitwa bez miłości może być czczą gadaniną, a udział w liturgii eucharystycznej bez miłości pozostanie na płaszczyźnie spełnienia obowiązku. Miłość zawsze łączy, a nie dzieli, nie jest zainteresowana niepewnością, ale obdarza pokojem.

Dodano: 01.10.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 30.09. - 07.10.2018

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
ODPUST KU CZCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Z ewangelicznej wypowiedzi Jezusa : Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami ( MK 9, 40 ) bije wspaniałomyślność i zdrowo pojęta tolerancja. To pytanie o naszą relację względem czyniących dobro, którzy jednak inaczej okazują swoją pobożność i wiarę. Duch Boży wieje kędy chce i uzdalnia ludzi do czynienia dobra. Otwórzmy się na Jego działanie w świecie. Zauważmy i doceńmy dobro będące owocem Jego natchnień, dokonywanych także przez innych ludzi.

Dodano: 24.09.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 23. - 30.09.2018

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Zgromadzeni na Eucharystii, celebrujemy misterium paschalne Syna Bożego. Swoim uniżeniem Pan otworzył ludzkości drogę do Boga. To jest dla nas - podobnie jak było dla pierwszych uczniów - trudne do zrozumienia. Jezus stał się Sługą każdego człowieka, dając nam w ten sposób przykład do naśladowania w codzienności. Gotowość do służby bliźnim jest naszym chrześcijańskim powołaniem.

Dodano: 15.09.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 16. - 23.09.2018

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Każda niedziela jest jak mawiają Ojcowie Kościoła - małą Wielkanocą. Dlatego jesteśmy zaproszeni na wspólne sprawowanie Eucharystii, by celebrować paschalne tajemnice Chrystusa. Jako wspólnota Kościoła jesteśmy powołani do pójścia zwycięską drogą Zmartwychwstałego, z całym bagażem codziennych trosk, kłopotów i obaw. Krocząc drogami codzienności z Nim, doświadczymy płynącej radości wielkanocnego poranka.

Dodano: 09.09.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 09. - 16.09.2018

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
ODPUST KU CZCI NAŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI - W RUDNIKU
Miewamy czasem bardzo poważny problem komunikacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Z różnych powodów ( wielokrotnie nieznanych ) doświadczamy bezradności i milczenia w procesie prowadzonego dialogu. Umiejętność rozmowy jest konieczna dla budowania relacji i wspólnoty. Pan Bóg kieruje do nas swoje słowo, uczy nas trudnej sztuki słuchania, ale i dawania odpowiedzi na docierające treści.

Dodano: 01.09.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 02. - 09.09.2018

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Każda gra ma swoje reguły, a życie posiada obowiązujące zasady. Trzeba je znać i należy je dokładnie przestrzegać. Jezus Chrystus pokazał nam , jak szczęśliwie może wyglądać życie zgodne z Bożymi przykazaniami. Bóg będąc dawcą życia doskonale wie, co życiu służy. Troszczy się o to, aby mogło ono rozwijać się, ku radości i pomyślności człowieka. Zaufajmy miłosiernemu Ojcu. On sprawi, że będzie wzrastać w nas dobro i nasze życie potoczy się szczęśliwie według Jego zasad.

Dodano: 27.08.2018

Krzyz

Porządek nabożeństw 26.08 - 02.09.2018

26. 08.2018 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

7.30 Za ++ matkę Annę Jojko, męża Józefa Machej, Anielę Jończy, 2 mężów, wszystkich ++ z rodzin Jojko i Budzik, dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 Rudnik : Za ++ Alojzego Nowak, jego rodziców, rodzeństwo i teściów.

Dodano: 27.08.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 26.08 - 02.09.2018

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Kościół w Polsce obchodzi dziś liturgiczną uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Matka Chrystusa uczy nas modlitwy polegającej przede wszystkim na tym, że trzeba podporządkować się Duchowi Świętemu i wypowiedzieć Bogu swoje pełne zawierzenie. Matka Chrystusa jest dla nas wzorem modlitwy natchnionej, przepełnionej mocą Bożego Ducha, czyli takiej, w której to, że człowiek daje się Bogu prowadzić jest ważniejsze od tego, że podczas modlitwy składa deklaracje czy zapewnienia. Modlitwa Maryi jest pokorną służbą wobec tchnienia Ducha Świętego. Gdy cały świat się chwieje, Maryja trwa, modli się, bezgranicznie ufa, uważnie słucha i posłuszna Bogu pozwala się Jemu prowadzić.

Dodano: 19.08.2018

Krzyz

Porządek nabożeństw 19. - 26.08.2018

19. 08.2018 XX NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za + Stanisława Jurgałę w 1 rocznicę śmierci; domostwo do opatrzności Bożej.

9.30 Rudnik : Za ++ Helenę Gabzdyl w 5 rocznicę śmierci, męża Józefa, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Gabzdyl, Matuszek, Wiśniewski; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Z okazji 20 rocznicy ślubu Doroty i Jarosława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Dodano: 19.08.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 19. - 26.08.2018

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

Wszyscy bez względu na to, kim jesteśmy i jakie jest nasze zawodowe czy społeczne posłannictwo, jesteśmy zaproszeni przez Jezusa do spotkania z Nim w czasie celebracji liturgii. On nas zgromadził, zjednoczył i przygotował dla nas dary stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego. Kieruje do nas słowa pełne otuchy, nadziei i radości. Jednocześnie ofiaruje się nam jako Pokarm dający życie wieczne.