Aktualności

Dodano: 25.05.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 26.05 - 02.06.2019

​Każdego dnia Kościół Chrystusowy staje przed nowymi wyzwaniami, zadaniami i pytaniami. Nie może być mowy o stagnacji, ale rzeczywistość wspólnoty Kościoła ma wymiar dynamiczny. Duch Jezusa Chrystusa, Duch prawdy i pokoju, jest w Kościele przyczyną owej dynamiki. Tego, który posłał nam od Boga Pocieszyciela, Ducha Świętego, uwielbijmy i oddajmy Mu należną cześć dziękując za Jego zmartwychwstanie.

Dodano: 19.05.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 19. - 26.05.2019

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

W naszej codzienności często można spotkać wiele rzeczy, które mają znamię nowości. W ten sposób świat odwołuje się do pierwotnego oczekiwania człowieka, że nie wszystko musi być tak, jak do tej pory. Trudno się z tym nie zgodzić, skoro odnowa świata jest w pewnych momentach konieczna. Jako chrześcijanie wiemy, że nowości nie jesteśmy w stanie sprawić własną mocą, ostatecznie jest ona darem Boga. Uczestnicząc we Mszy św. nabieramy nowych sił życiowych, których źródłem jest Chrystus zmartwychwstały. On mówi do nas : Oto czynię wszystko nowe (drugie czytanie) oraz Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali ( Ewangelia). Oto zasada życia nowego stworzenia, a my wyznawcy Chrystusa, bierzemy na siebie odpowiedzialność za odnowę świata przez to, co mówimy, czynimy i kim jesteśmy.

Dodano: 11.05.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 12. - 19.05.2019

​IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - DOBREGO PASTERZA

W IV niedzielę wielkanocną Jezus jako Dobry Pasterz zaprasza nas do wspólnego spotkania Eucharystycznego. Stoimy przed mnóstwem rozmaitych ofert oraz możliwości i nie wiemy, na co się zdecydować. Czasami potrzebujemy kogoś, kto weźmie za rękę i wskaże właściwą drogę. Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem. Jemu możemy zaufać , Jego śladem możemy pójść , pewni, że idzie przed nami. Prowadzi do pełni życia. pokazuje nam drogę miłości. Uwielbiajmy obecnego pośród nas Pana, który całej naszej rodzinie Bożej daje poczucie bezpieczeństwa.

Dodano: 04.05.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 05. - 12.05.2019

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Przed dwoma tygodniami świętowaliśmy Wielkanoc, a dzisiaj można odnieść wrażenie, iż szara codzienność zupełnie nas pochłonęła. To samo doświadczenie było obecne w życiu uczniów Pańskich. Niedługo po Wielkanocy powrócili do swoich dawnych zajęć, jednak ich nocny połów na Jeziorze Tyberiadzkim okazał się niepowodzeniem. Wtedy doświadczyli obecności Zmartwychwstałego, który powiedział im, co powinni czynić, a ich praca zaczęła przynosić oczekiwane efekty. Czy zauważamy obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu i pracy - Tego, który wskazuje, co mamy robić ? Jezus Chrystus jest pośród nas, ponieważ zgromadziliśmy się w Jego imię, uwielbiając Go w naszej wspólnej modlitwie.

Dodano: 27.04.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 28.04. - 05.05.2019

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Bóg ma miłosierdzie dla nas, ludzi - oto centralne orędzie drugiej niedzieli, która kończy czas oktawy Wielkanocy. Nieustannie odczuwamy w życiu, że jesteśmy zdani na miłosierdzie, ponieważ często zderzamy się z własnymi ograniczeniami, ponosimy klęski, jesteśmy rozczarowani i niezadowoleni. Czasami czujemy się bezsilni, zmęczeni, wypaleni. Jesteśmy bezradni, gdy nasza ziemska wędrówka dobiega końca. Miłosierdzie Boże dotknęło nas w Jezusie Chrystusie, abyśmy mieli życie. Niech ta prawda mobilizuje nas do uwielbienia Boga bogatego w miłosierdzie.

Dodano: 23.04.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 21. - 28.04.2019

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Triduum Paschalne ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej. To jest święto wszystkich świąt. Syn Boży wierny swemu posłaniu aż do śmierci, został przez Boga wskrzeszony do życia. Niepojęta miłość Boga Ojca zbawia nas, ludzi, poprzez ofiarę Jego Syna. Zostaliśmy przez Zmartwychwstałego powołani do życia. Pełni radości wyznajmy wiarę w Jezusa Chrystusa, który odkupił nas przez miłość, której dowodem jest śmierć i zmartwychwstanie.

Dodano: 14.04.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 14. - 21.04.2019

NIEDZIELA PALMOWA - CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Gałązkami palmowymi pozdrawiamy Chrystusa jako naszego Pana i Króla. Palmy kładziemy także na grobach naszych bliskich jako znak zmartwychwstania i życia. Łączymy się dzisiaj poprzez dzieje z rzeszami w Jerozolimie, które niegdyś witały Jezusa słowami :Hosanna Synowi Dawida ! Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie !

Dodano: 06.04.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 07. - 14.04.2019

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Przebaczenie popełnionej winy, pojednanie z Bogiem i z ludźmi - do tego jesteśmy wezwani szczególnie w czasie wielkiego postu. Jezus Chrystus zaprasza nas zwłaszcza dziś, by to czynić, przypominając o Bożym miłosierdziu względem grzeszników. Doświadczenie Bożego miłosierdzia uzdalnia nas samych do okazywania miłosierdzia innym; przekazujemy dalej to, co otrzymaliśmy.