Radio Maryja

Po raz pierwszy "Katolicki głos" w naszych domach zabrzmiał 8 grudnia 1991 roku w Toruniu. Radio Maryja, wykorzystując nowoczesne środki przekazu włącza się w Nową Ewangelizację, by prawda o Jezusie Chrystusie dotarła aż po krańce ziemi. W łączności z Ojcem Świętym, z całym Kościołem, księżmi i biskupami prowadzi słuchaczy drogami świętości. 

Przy Radio Maryja powstały i powstają terenowe biura Radia Maryja, Koła Przyjaciół Radia Maryja, podwórkowe Koła Radia Maryja Dzieci i Młodzieżowe Koła Przyjaciół Rodziny Radia Maryja. 

Celem działania parafialnej grupy Rodziny Radia Maryja jest rozwijanie dzieła ewangelizacji przez osoby świeckie, zachęcanie do słuchania Radia Maryja, kolportaż prasy katolickiej, organizowanie pielgrzymek.

OFICJALNA STRONA RADIA MARYJA:
http://www.radiomaryja.pl/