Apostolstwo dobrej śmierci

HISTORIA STOWARZYSZENIA

Zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X, dnia 22 lipca 1908 roku i powierzone opiece misjonarzy ze Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny we Francji (z siedzibą w Tinchebray). 30 maja 1987 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp oficjalnie zatwierdził Polską Filię Stowarzyszenia w Górce Klasztornej. Opiekę nad Apostolstwem Dobrej Śmierci w Polsce sprawują Misjonarze Świętej Rodziny.

CEL STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. 

Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:
dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej,
dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia,
dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć.

REALIZUJĄC TEN CEL:

Często kierują swe myśli ku wieczności i starają wystrzegać się grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili, żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków, uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach Św. W Polsce odprawiana jest codziennie Msza Św. za żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia.

ISTNIEJĄ TRZY STOPNIE PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZENIA:

I. Wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci.

II. Wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3 razy Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu: Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami, św. Józefie - módl się za nami,

III. Modlitwa przepisana dla II stopnia, oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

Jeśli pragniesz z radością przekroczyć próg wieczności – zastanów się!

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
http://www.apostolstwods.pl/