Bractwo adoracji nocnej

„Czyż nie ma nikogo kto by zechciał współczuć i wziąć udział w Mojej boleści?”

(Pan Jezus do św. Małgorzaty)

Powrót do strony głównej Bractwo Adoracji Nocnej Najświętszego Serca Jezusowego w Rodzinie
 

W naszej parafii istnieje od pięćdziesięciu pięciu lat ruch modlitewny zwany w uproszczeniu Nocną Adoracją w Rodzinie. Korzenie tego ruchu wywodzą się z Francji z objawień Boskiego Serca Zbawiciela, danych zakonnicy Zakonu Wizytek Marii Małgorzacie Alacoque w XVIIw. Wiemy, że ta święta z nakazu Boskiego Serca stała się propagatorką pierwszych piątków miesiąca w duchu wynagradzającym oraz ustanowienia Święta Serca Jezusowego, które wprowadził papież Pius XI. Ten też papież całym sercem poparł założoną przez o. Mateo Claverley –Bowley, Adorację Nocna w Rodzinie. Ojciec Mateo zwany „spadkobiercą” św. Małgorzaty Marii Alacoque w 1927r., modląc się gorąco w Kaplicy Objawień przed Najświętszym Sakramentem w Para-le-Moniale, został całkowicie uzdrowiony i na życzenie Najświętszego Serca Pana Jezusa założył tę formację modlitewną. 

Z Francji w 1934r. ten ruch modlitewny przyjęły siostry Wizytki w Jaśle (Polska), a w latach 60 ub. stulecia modlitwa ta głośnym echem dotarła do naszej parafii. Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił szczególnego błogosławieństwa wszystkim członkom (Watykan, 6.03.1984r.). 

Głównym celem Adoracji Nocnej w Rodzinie jest wynagrodzenie Boskiemu Sercu za grzechy nasze i całego świata. Sam Boski Zbawiciel prosił św. Marię Małgorzatę, aby wstawała w nocy i towarzyszyła Mu w swej samotności. O. Mateo czuwał w każdy czwartek w nocy. Obowiązkiem członka Adoracji Nocnej jest modlitwa tylko przez jedną godzinę w nocy raz w miesiącu (w wybraną przez siebie datę, godzina do wyboru od 21 do 6 rano). Ta godzinna modlitwa wynagradzająca będzie hołdem złożonym Boskiemu Sercu za tych, którzy wstydzą się wyznać Go przed światem, za tych, którzy nie chcą zgiąć kolan przed Nim, za umysły i serca zbuntowane, ośmielające się bluźnić i znieważać Go. 

Grzechem zaniedbania było by zaniechanie tych nocnych czuwań. Początkowo Bractwo Adoracji Nocnej Najświętszego Serca Jezusowego w Rodzinie liczyło ponad sto członków. Jeszcze niedawno w każdą noc w ciągu miesiąca czuwała po jednej godzinie jedna osoba. Na dzień dzisiejszy grupa modlitewna liczy dwadzieścia osób.