Aktualności

Dodano: 05.01.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 06. - 13.01.2019

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI

Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi - Królowi królów. Pismo święte zwraca uwagę, że przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy godność królewską: Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. ( 1 P 2, 9 ). Mając świadomość naszej tożsamości dzieci Bożych, przyłączamy się do wędrówki trzech mędrców zdążających do Betlejem, by oddać cześć narodzonemu Synowi Bożemu.

Dodano: 29.12.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 30.12.2018 - 06.01.2019

ŚWIĘTO ŚWIETEJ RODZINY : JEZUSA MARYI I JÓZEFA
Dziś przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Jozefa. Mamy naszą, polską tradycję świętowania Narodzenia Pańskiego w gronie swoich bliskich. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że współczesna rodzina często musi stawić czoła potężnym zagrożeniom. Dobrze zatem, abyśmy raz jeszcze spojrzeli na wspólnotę Jezusa, Maryi i Józefa, która też przeżyła trudne sytuacje. Święta Rodzina z Nazaretu niech będzie dla nas przykładem pokonywania przeciwności losu siłą wiary i zaufania Bogu. Ufając że Bóg wspiera swoją miłością i towarzyszy również naszym rodzinom, uwielbijmy Pana Jezusa Chrystusa obecnego pośród nas w znakach świętej liturgii.

Dodano: 23.12.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 23. - 30.12.2018

W nadchodzących dniach będziemy sobie życzyć radosnych, pełnych pokoju świąt Narodzenia Pańskiego. Wyraża się w tym nasza tęsknota za pokojem w nas samych, w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Odczuwamy przy tym że własnymi siłami nie potrafimy zaprowadzić pokoju w sobie i naszym otoczeniu. Mamy więc Boże orędzie niosące pocieszenie. W duchu adwentowego oczekiwania wychodzi naprzeciw Ktoś, kto chce być z nami, kto działa w nas swoją mocą i kto jest prawdziwym pokojem. Uwielbiajmy obecnego pośród nas Jezusa Chrystusa znającego ludzkie tęsknoty, który obdarza świat pokojem i zbawieniem.

Dodano: 15.12.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 16. - 23.12.2018

III NIEDZIELA ADWENTU
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się ! Pan jest blisko ! (Flp 4, 4 - 5). Od wieków trzecia niedziela adwentu nazywa się Gaudete. Dzisiaj owo wezwanie do radości skierowane jest do każdego człowieka. Duch radości i pokoju może być fundamentem naszego życia we wszystkich codziennych troskach i kłopotach. Pan Bóg uzdalnia nas do rozpoznawania Jego woli oraz rozumienia naszego życia, które ma być pełne odpowiedzialności aż do dnia, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie.

Dodano: 09.12.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 09. - 16.12.2018

II NIEDZIELA ADWENTU
Dzisiejsza liturgia słowa napełnia nas ufnością i kieruje wzrok ku przyszłości. Liturgia eucharystyczna jest objawieniem Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia, radości i pokoju. To światło nadziei w świecie, gdzie ma miejsce tyle katastrof, wojen, dramatów i rozlega się sporo hiobowych wieści. Bóg jest naszą przyszłością, ponieważ jako zwycięzca śmierci i cierpienia, zapewnia nas : Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże ( Łk 3, 6 ) . Doświadczamy łaski zbawienia już teraz, bowiem Jezus Chrystus obiecał nam swoją obecność, gdy gromadzimy się w Jego imię.

Dodano: 01.12.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 02. - 09.12.2018

I NIEDZIELA ADWENTU
Rozpoczynamy adwentowy czas oczekiwania i przygotowania na przyjście Syna Bożego. Przygotujcie drogę Panu - usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. On przybędzie nie tylko w tajemnicy swego wcielenia, ale także w dniu paruzji. Jesteśmy zaproszeni, aby poprzez modlitwę i zachowanie postawy czujności przygotowywać się na przybycie Boga, który ciągle przychodzi.

Dodano: 27.11.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 25.11. - 02.12.2018

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. On jest prawdą w słowie i czynie, zawsze opowiada się po jej stronie, nawet wtedy, gdy jest ona dla ludzi niewygodna i wymagająca. Jego królestwo nie ma ziemskich korzeni, ale jest darem nieba. Uczestnicząc w Eucharystii mamy świadomość bycia ludem Bożym, którego Chrystus jest Panem i Królem.

Dodano: 17.11.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 18. - 25.11.2018

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Liturgia ostatnich dni roku kościelnego, przypomina o przemijalności ziemskiego życia i rzeczach ostatecznych człowieka. Koncentrujemy uwagę na powtórnym przyjściu Chrystusa w dniu paruzji. Każdy udział w Eucharystii jest wyglądaniem naszego Odkupiciela, gdyż głosimy Jego śmierć, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Uwielbiajmy obecnego pośród nas Jezusa, którego słowa nigdy nie przeminą.

Dodano: 10.11.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 11. - 18.11.2018

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Uczestnicząc w liturgii eucharystycznej, doświadczamy obecności pośród nas Jezusa jako Sługi. Całkowite otwarcie się przed Nim, przyjęcie Jego miłości, zawierzenie się Jemu we wszystkim, ma swoje konsekwencje dla kształtu naszej egzystencji. Oddając się Bogu, nie musimy z lękiem kurczowo trzymać się ziemskich dóbr albo polegać tylko na sobie. Naszą codzienność wiążemy z Jezusowym ofiarowaniem życia Bogu Ojcu.