Św. Jan Paweł II

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"

Księga Wyjścia

"Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, Posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie"

Św. Marek

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię"

Ogłoszenia Parafialne

  Dodano: 17.11.2019

  Krzyz

  Ogłoszenia duszpasterskie 17. - 24.11.2019

  Dokąd zmierza świat i całe stworzenie ? Ludzie zadają sobie te odwieczne pytania również dzisiaj. Zwłaszcza wtedy, gdy mnożą się wojny, konflikty, akty terroryzmu, dotykają coraz liczniejsze klęski żywiołowe. Dlatego Dobra Nowina zapisana na kartach Pisma świętego nie chce się napawać lękiem i przerażeniem, lecz wzmocnić naszą ufność w Bogu : Dla was czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie - mówi Pan Zastępów ( pierwsze czytanie ) oraz Włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. ( Ewangelia )

  Dodano: 09.11.2019

  Krzyz

  Ogłoszenia duszpasterskie 10. - 17.11.2019

  XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

  Człowiek od zawsze poszukuje sensu własnego życia i pyta, co czeka go w przyszłości. Wierzy i ma nadzieję, że nie przeminie na zawsze, lecz osiągnie udział w życiu wiecznym. orędzie Jezusa obiecuje ludziom dalsze życie po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki. To nie umieranie i śmierć mają ostatnie słowo, lecz Bóg, który żyje i obdarza życiem. Jako chrześcijanie nosimy w sobie obietnicę nieśmiertelnego życia. Dlatego wyraźmy teraz naszą wdzięczność za ten dar oraz głośmy śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, aż przyjdzie w chwale.