Św. Jan Paweł II

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"

Księga Wyjścia

"Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, Posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie"

Św. Marek

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię"

Ogłoszenia Parafialne

  Dodano: 12.01.2020

  Krzyz

  Ogłoszenia duszpasterskie 12.-19.01.2020

  ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
  Jezus staje pośród rzeszy ludzi, którzy przybyli nad wody Jordanu, aby przyjąć chrzest pokuty. On będąc bez grzechu, solidaryzuje się z grzesznym człowiekiem, biorąc na siebie całą winę, którą raz na zawsze gładzi na drzewie krzyża. Przez chrzest otrzymaliśmy udział w Jego zbawczym dziele i zostaliśmy przyjęci do grona dzieci Bożych.

  Dodano: 04.01.2020

  Krzyz

  Odnowienie wnętrza Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich

  Odnowienie wnętrza Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich zostało zrealizowane w ramach projektu o nr. rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001886 pn. Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe/Společně pracujeme, abychom udrželi naše kulturní dědictví współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyńki – Těšinké Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Partnerami projektu „Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe/Společně pracujeme, abychom udrželi naše kulturní dědictví” są Gmina Hażlach, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich oraz Římskokatolická farnost Český Těšín (Republika Czeska)