Św. Jan Paweł II

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"

Księga Wyjścia

"Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, Posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie"

Św. Marek

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię"

Ogłoszenia Parafialne

    Dodano: 19.05.2019

    Krzyz

    Ogłoszenia duszpasterskie 19. - 26.05.2019

    V NIEDZIELA WIELKANOCNA

    W naszej codzienności często można spotkać wiele rzeczy, które mają znamię nowości. W ten sposób świat odwołuje się do pierwotnego oczekiwania człowieka, że nie wszystko musi być tak, jak do tej pory. Trudno się z tym nie zgodzić, skoro odnowa świata jest w pewnych momentach konieczna. Jako chrześcijanie wiemy, że nowości nie jesteśmy w stanie sprawić własną mocą, ostatecznie jest ona darem Boga. Uczestnicząc we Mszy św. nabieramy nowych sił życiowych, których źródłem jest Chrystus zmartwychwstały. On mówi do nas : Oto czynię wszystko nowe (drugie czytanie) oraz Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali ( Ewangelia). Oto zasada życia nowego stworzenia, a my wyznawcy Chrystusa, bierzemy na siebie odpowiedzialność za odnowę świata przez to, co mówimy, czynimy i kim jesteśmy.