Dzieci Maryi

Chcesz żyć w radości Bożej?
Dołącz do nas!

Wspólnota Dzieci Maryi 
czeka właśnie na Ciebie!

Dlaczego warto dołączyć?
Człowiek nie jest samotną wyspą.
Potrzebuje po prostu 
przyjaciół, ale i potrzebuje wspólnoty.
Jeśli chcesz wzrastać w wierze – Maryja 
zaprasza Cię do wspólnoty – jeśli chcesz 
doświadczać Jej Matczynej Miłości, 
jeśli szukasz dla siebie miejsca w Kościele, 
jeśli dręczą Cię problemy, samotność 
i potrzebujesz przyjaciół,
a także jeśli jesteś szczęśliwy 
i chcesz dzielić się tym swoim szczęściem

Stowarzyszenie Dzieci Maryi powstało pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labure. Matka Najświętsza powierza młodziutkiej zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ważną misję. Maryja życzy sobie, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi, któremu chce udzielać wielu łask, a miesiąc maj ma być nazwany miesiącem Maryi i nabożeństwa maryjne mają być odprawiane na całym świecie. W ten sposób na wyraźne życzenie Matki Bożej powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Bardzo wiele dziewcząt przyjmowało odznakę Maryi Niepokalanej - Cudowny Medalik, a wraz z nią obowiązek pobożności, miłości do Maryi i głoszenie jej przywileju - Niepokalanego Poczęcia.

Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu: wychowanie w wierze i w życiu modlitwy, budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, ofiarom nędzy duchowej i materialnej. 

Dzieci Maryi osiągają swój cel poprzez korzystanie z takich środków jak: przeżywanie Eucharystii, naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika. Uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby, co warunkuje powstanie prawdziwej wspólnoty. Aktywne przeżywanie małej wspólnoty wyrabia poczucie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, za Kościół. Hasłem Stowarzyszenia są słowa: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

STRONA WWW DLA DZIECI MARYI:

http://www.dziecimaryi.duszpasterstwa.bielsko.pl