Proboszczowie

 • 1. Ks. Nykolaszek alias Mikolaszek Gallus, 1630 - 1640

 • 2. Ks. Marcin Wiwera, od 1658

 • 3. Ks. Szymon Ignacy Paulinus, 1658 - 1694

 • 4. Ks. Franciszek Chalik, 1694 - 1703

 • 5. Ks. Wacław Mateusz Malisz, 1703 - 1725

 • 6. Ks. Józef Antoni Mrowiec, 1725 - 1749

 • 7. Ks. Szymon Świeży, 1749 - 1774

 • 8. Ks. Jakub Antoni Kaistura, 1774 - 1786

 • 9. Ks. Bernard Farbowski, 1786 - 1806

 • 10. Ks. Józef Werner, 1807 - 1814

 • 11. Ks. Józef Mosler, 1814 - 1826

 • 12. Ks. Franciszek Blachtik, 1826 - 1831

 • 13. Ks. Józef Konieczny (Konetzny), 1831 - 1847

 • 14. Ks. Jan Strzelka, 1847 - 1848

 • 15. Ks. Józef Prusenowski, 1848 - 1878

 • 16. Ks. Szymon Rduch, 1878 - 1895

 • 17. Ks. Antoni Fojcik, maj 1895 (-)

 • 18. Ks. Karol Olszak, 1895 - 1922

 • 19. Ks. Alojzy Gałuszka, 1923 - 1928

 • 20. Ks. Stanisław Kukla, 1929 - 1939

 • 21. Ks. Józef Stec, 1939 - 1952

 • 22. Ks. Franciszek Maroń, 1952 - 1954

 • 23. Ks. Marian Gazek, 1955 - 1968

 • 24. Ks. Franciszek Kubalok, 1968 - 1979

 • 25. Ks. Józef Adamczyk, 1979 - 1982

 • 26. Ks. Henryk Skorupa, 1982 - 1986

 • 27. Ks. Tadeusz Czernecki, 1986 - 1989

 • 28. Ks. Edward Swoboda, 1989 - 2003

 • 29. Ks. Andrzej Wieliczka, 2003 - nadal