Aktualności

Dodano: 27.08.2018

Krzyz

Porządek nabożeństw 26.08 - 02.09.2018

26. 08.2018 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

7.30 Za ++ matkę Annę Jojko, męża Józefa Machej, Anielę Jończy, 2 mężów, wszystkich ++ z rodzin Jojko i Budzik, dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 Rudnik : Za ++ Alojzego Nowak, jego rodziców, rodzeństwo i teściów.

Dodano: 27.08.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 26.08 - 02.09.2018

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Kościół w Polsce obchodzi dziś liturgiczną uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Matka Chrystusa uczy nas modlitwy polegającej przede wszystkim na tym, że trzeba podporządkować się Duchowi Świętemu i wypowiedzieć Bogu swoje pełne zawierzenie. Matka Chrystusa jest dla nas wzorem modlitwy natchnionej, przepełnionej mocą Bożego Ducha, czyli takiej, w której to, że człowiek daje się Bogu prowadzić jest ważniejsze od tego, że podczas modlitwy składa deklaracje czy zapewnienia. Modlitwa Maryi jest pokorną służbą wobec tchnienia Ducha Świętego. Gdy cały świat się chwieje, Maryja trwa, modli się, bezgranicznie ufa, uważnie słucha i posłuszna Bogu pozwala się Jemu prowadzić.

Dodano: 19.08.2018

Krzyz

Porządek nabożeństw 19. - 26.08.2018

19. 08.2018 XX NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za + Stanisława Jurgałę w 1 rocznicę śmierci; domostwo do opatrzności Bożej.

9.30 Rudnik : Za ++ Helenę Gabzdyl w 5 rocznicę śmierci, męża Józefa, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Gabzdyl, Matuszek, Wiśniewski; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Z okazji 20 rocznicy ślubu Doroty i Jarosława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Dodano: 19.08.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 19. - 26.08.2018

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

Wszyscy bez względu na to, kim jesteśmy i jakie jest nasze zawodowe czy społeczne posłannictwo, jesteśmy zaproszeni przez Jezusa do spotkania z Nim w czasie celebracji liturgii. On nas zgromadził, zjednoczył i przygotował dla nas dary stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego. Kieruje do nas słowa pełne otuchy, nadziei i radości. Jednocześnie ofiaruje się nam jako Pokarm dający życie wieczne.

Dodano: 04.08.2018

Krzyz

Porządek nabożeństw 05. - 12.08.2018

05. 08.2018 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Kariny z okazji urodzin i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
9.30 Rudnik : Za ++ Genowefę, Józefa Handzel, zięcia Antoniego, Franciszkę, Franciszka Tomica, Alojzję, Jana, Marię, Franciszka i Władysława Handzel, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej. Roczek : Alan Lebioda

Dodano: 04.08.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 05. - 12.08.2018

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Człowiek potrzebuje do życia pokarmu, odzienia, pracy i mieszkania. Te wszystkie potrzeby dotyczą troski o chleb. W modlitwie Pańskiej Jezus uczy nas, byśmy prosili Boga o ziemski chleb, ale zwraca uwagę na potrzebę zaspokojenia głodu duchowego : Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych ( Mt 4, 4b ). Dlatego Jezus mówi sam o sobie : Ja jestem chlebem życia ( J 6, 35 ). Kto przychodzi do Jezusa Chrystusa, już nie pragnie, ani nie odczuwa głodu, gdyż On sam daje się jako Chleb, który obdarza życiem wiecznym. Podczas Eucharystii przychodzi po raz kolejny w takiej postaci.

Dodano: 28.07.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 29.07 - 05.08.2018

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Napomnienie Św. Pawła: Znoście siebie nawzajem w miłości ( Ef 4, 2b) jest adresowane do nas. W każdej wspólnocie jest wielość ludzkich charakterów, talentów i zdolności, sympatii i antypatii, konfliktów i sporów, rozmaitych punktów spojrzenia na temat drogi Kościoła wyznaczonej przez Chrystusa. Pomimo tych zauważalnych różnic, istnieje jedno wspólne powołanie do wiary, jeden chrzest zanurzający nas w tajemnicy Syna Bożego. Jedność w wierze jest możliwa, gdy wszyscy okażą się gotowi podejść do siebie nawzajem z miłością i cierpliwie siebie znosić. Wskazanie Pawłowe jest zatem wciąż aktualne i podyktowane troską o poprawne relacje między ludźmi.

Dodano: 21.07.2018

Krzyz

Porządek nabożeństw 22. - 29.07.2018

22. 07.2018 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za ++ Karola Smelik w 23 rocznicę śmierci, jego żonę Helenę, rodziców, teściów, ++ z rodzin Smelik, Chwolek, Czendlik, Kula i Rychły; domostwo do Opatrzności Bożej.

Dodano: 21.07.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 22. - 29.07.2018

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Każdy człowiek potrzebuje czasu wyciszenia, refleksji, wypoczynku dla ciała i ducha. Trzeba nam usłyszeć i przyjąć słowa Jezusa: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie odludne i wypocznijcie nieco ( Mk 6, 31 ). Takie jest pragnienie Jezusa, który chce nas obdarować godziną oddechu i zastanowienia. To jest zaproszenie do właściwego wykorzystania niedzieli.