Aktualności

Dodano: 20.05.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 20 - 27.05.2018


UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Pięćdziesiątnica to owoc Wielkanocy i potwierdzenie wywyższenia Jezusa oraz Jego obecności we wspólnocie wierzących. Boża obietnica stale wypełnia się w czasie Kościoła. Można to poznać i ocenić po tym, jak Kościół stanowi przestrzeń działania Ducha Świętego i potrafi nieść Dobrą Nowinę ludziom wszystkich narodów i języków. Duch Święty pragnie przychodzić do ludzkich serc, aby zapalać w nich ogień swojej miłości.

Dodano: 13.05.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 13 - 20.05.2018

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Wspominamy moment, kiedy Chrystus przestał być widoczny dla ludzkich oczu, a uczniowie byli świadkami wstępowania do chwały niebieskiej. On nie odszedł, jest z nami wciąż obecny, aczkolwiek w inny sposób. Mamy Jego zapewnienie, że pozostanie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata ( por. Mt 28, 20 ).

Dodano: 05.05.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 06-13.05.2018

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa powinna kształtować i przemieniać nasze życie, ponieważ jesteśmy powołani do powstania z martwych. To ma konsekwencje dla naszej chrześcijańskiej tożsamości. Nie jesteśmy jedynie stworzeniami, ale wybranymi sługami Boga. Uwielbiajmy Tego, który nas bezgranicznie miłuje i nazywa swoimi przyjaciółmi.

Dodano: 28.04.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 29.04 - 06.05.2018

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

W V niedzielę wielkanocną Jezus otwiera dla nas swoje ojcowskie ramiona, aby każdego przygarnąć do siebie. Chcemy uwielbiać Go za dar odkupienia. Czujemy się jak winne latorośle i chcemy czerpać moc będąc mocno zjednoczeni ze Zmartwychwstałym.

Dodano: 21.04.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 22. - 29.04.2018

W IV niedzielę wielkanocną Jezus jako Dobry Pasterz zaprasza nas do wspólnego spotkania eucharystycznego. Pragnie, byśmy jeszcze mocniej uświadomili sobie przynależność do Jego owczarni. W trosce o całe stado, czuwa nad nami, szuka kiedy zbłądzimy, przebacza niewierności, leczy słabości i karmi głodnych. Dziękujemy Bogu za dar każdego pasterskiego powołania.

Dodano: 15.04.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 15. - 22.04.2018

III niedziela wielkanocna obchodzona jest jako Niedziela Biblijna. Zmartwychwstały Pan sam wyjaśnia Pisma, pozwalając nam zrozumieć ich sens. Zaprasza nas do swojego stołu Słowa i Eucharystii, abyśmy umocnili wiarę w Jego paschalne zwycięstwo.

Dodano: 08.04.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 08. - 15.04.2018

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO​

Jako wspólnota Kościoła pragniemy dziś wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Dlatego nie poddawajmy się zbyt łatwo zwątpieniu, ale zaufajmy w bezgraniczną moc Tego, który zmartwychwstał i żyje.

Dodano: 29.03.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 01. - 08.04.2018

Oto jest dzień, który Pan uczynił - radujmy się nim i weselmy ! " Takim okrzykiem wzywa wszystkich dzisiejsza Liturgia do wyrażenia radości z powodu zwycięstwa naszego Pana nad grzechem, śmiercią i szatanem. Mamy prawo radować się tym bardziej, że Jezus umarł za nasze grzechy i powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Dodano: 23.02.2018

Krzyz

Rekolekcje Wielkopostne 2018

Rekolekcje Wielkopostne
III Niedziela Wielkiego Postu

NIEDZIELA - 4 marca 2018, PONIEDZIAŁEK - 5 marca 2018,
WTOREK - 6 marca 2018, ŚRODA - 7 marca 2018 - Zakończenie Rekolekcji