Aktualności

Dodano: 04.08.2018

Krzyz

Porządek nabożeństw 05. - 12.08.2018

05. 08.2018 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Kariny z okazji urodzin i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
9.30 Rudnik : Za ++ Genowefę, Józefa Handzel, zięcia Antoniego, Franciszkę, Franciszka Tomica, Alojzję, Jana, Marię, Franciszka i Władysława Handzel, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej. Roczek : Alan Lebioda

Dodano: 04.08.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 05. - 12.08.2018

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Człowiek potrzebuje do życia pokarmu, odzienia, pracy i mieszkania. Te wszystkie potrzeby dotyczą troski o chleb. W modlitwie Pańskiej Jezus uczy nas, byśmy prosili Boga o ziemski chleb, ale zwraca uwagę na potrzebę zaspokojenia głodu duchowego : Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych ( Mt 4, 4b ). Dlatego Jezus mówi sam o sobie : Ja jestem chlebem życia ( J 6, 35 ). Kto przychodzi do Jezusa Chrystusa, już nie pragnie, ani nie odczuwa głodu, gdyż On sam daje się jako Chleb, który obdarza życiem wiecznym. Podczas Eucharystii przychodzi po raz kolejny w takiej postaci.

Dodano: 28.07.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 29.07 - 05.08.2018

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Napomnienie Św. Pawła: Znoście siebie nawzajem w miłości ( Ef 4, 2b) jest adresowane do nas. W każdej wspólnocie jest wielość ludzkich charakterów, talentów i zdolności, sympatii i antypatii, konfliktów i sporów, rozmaitych punktów spojrzenia na temat drogi Kościoła wyznaczonej przez Chrystusa. Pomimo tych zauważalnych różnic, istnieje jedno wspólne powołanie do wiary, jeden chrzest zanurzający nas w tajemnicy Syna Bożego. Jedność w wierze jest możliwa, gdy wszyscy okażą się gotowi podejść do siebie nawzajem z miłością i cierpliwie siebie znosić. Wskazanie Pawłowe jest zatem wciąż aktualne i podyktowane troską o poprawne relacje między ludźmi.

Dodano: 21.07.2018

Krzyz

Porządek nabożeństw 22. - 29.07.2018

22. 07.2018 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za ++ Karola Smelik w 23 rocznicę śmierci, jego żonę Helenę, rodziców, teściów, ++ z rodzin Smelik, Chwolek, Czendlik, Kula i Rychły; domostwo do Opatrzności Bożej.

Dodano: 21.07.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 22. - 29.07.2018

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Każdy człowiek potrzebuje czasu wyciszenia, refleksji, wypoczynku dla ciała i ducha. Trzeba nam usłyszeć i przyjąć słowa Jezusa: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie odludne i wypocznijcie nieco ( Mk 6, 31 ). Takie jest pragnienie Jezusa, który chce nas obdarować godziną oddechu i zastanowienia. To jest zaproszenie do właściwego wykorzystania niedzieli.

Dodano: 14.07.2018

Krzyz

Porządek nabożeństw 15. - 22.07.2018

15. 07.2018 XV NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za + Stanisława Kuczaj.

9.30 Rudnik : Za + Elżbietę - w 14 rocznicę śmierci, ++ 2 mężów, syna Wilhelma, zięcia Wilhelma Szuster, domostwo do Opatrzności Bożej. Chrzest : Artur Damian Polok

Dodano: 14.07.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 15. - 22.07.2018

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Poprzez lata katechezy i formacji, dzięki świadectwu wiary rodziców i bliskich, od dzieciństwa posiadamy wiedzę o Bogu. Uczestnictwo w liturgii daje nam możliwość pielęgnowania więzi z Ojcem niebieskim i Jego umiłowanym Synem. Tą relacją trzeba żyć i dawać o niej świadectwo wychodząc naprzeciw bliźnim z miłością i dobrym słowem. Do tego zadania jesteśmy powołani i posłani przez Jezusa Chrystusa, który gromadzi nas na niedzielnej Eucharystii.

Dodano: 07.07.2018

Krzyz

Porządek nabożeństw 08. - 15.07.2018

08. 07.2018 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - Odpust ku czci Opatrzności Bożej

7.30 Z okazji 50 urodzin Benedykta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

Dodano: 07.07.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 08. - 15.07.2018

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - Odpust ku czci Opatrzności Bożej

Pytanie o Jezusa należy do zawsze aktualnych. Odpowiedzi bywają różne, w zależności od sytuacji życia, okoliczności czy doświadczanych wydarzeń. Pomimo tej polaryzacji stanowisk, uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy jedno z Tym, który chce być naszym Panem i Zbawicielem. Wyznając wiarę w Jezusa stajemy się uczestnikami Bożej miłości.