Powołania zakonne

 • 1. Siostra Tomica Ludwika (Joanna),

  (ur. w 1880 ; + 9 IX 1945)

  • córka Stanisława i Anny z domu Machej
  • wstąpiła do Zakonu Elżbietanek w Cieszynie
  • obłóczyny 30 maja 1906 r.
  • śluby wieczyste 19 listopada 1908
  • była pielęgniarką i organistką
  • w wieku 59 lat ciężko zachorowała na cukrzycę
  • obrzędy pogrzebowe prowadził ks. infuat Kasperlik

 • 2. Siostra Botorek Dionizja (Teresa),

  (ur. 20 III 1894 ;  + na Węgrzech i tam została pochowana)

  • córka Jana i Teresy Drobek
  • siostra ks. Jana Botorka
  • przebywała w zakonie na Węgrzech