Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

Dodano: 24.06.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 24.06 - 01.07.2018

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA
Dziś przypada uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Głoszone przez niego orędzie, także dzisiaj, ma to samo zadanie : przygotować ludzi na przyjście Chrystusa. Wezwanie Jana jest proste, oczywiste i nawiązuje do motywu drogi. Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi o dosłowne drogi czy ścieżki, lecz o to, co jest wyrazem duchowej wędrówki przez życie. Przygotować drogę dla Pana i prostować ścieżki dla Niego - w praktyce oznacza pozwolić prowadzić się Chrystusowi, uznać Go za Pana swojego życia.

Dodano: 10.06.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 10 - 17.06.2018

X NIEDZIELA ZWYKŁA
Ludzi wierzących w Chrystusa cechuje między innymi duchowe pokrewieństwo, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką ( Mk 3, 35 ). Jesteśmy zatem jedną rodziną, mamy świadomość bycia braćmi i siostrami w wierze. Temu, który uczynił nas swoją rodziną i zaprosił na Eucharystię, złóżmy należny hołd uwielbienia.

Dodano: 02.06.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 03. - 10.06.2018

IX NIEDZIELA ZWYKŁA
W myśl prawodawstwa cywilnego, kierującego się względami ekonomicznymi, niedziela bywa traktowana jako ostatni dzień weekendu. Takie rozumowanie bywa sprzeczne z naturą Dnia Pańskiego. Niedziela jako pamiątka Chrystusowego zmartwychwstania jest pierwszym dniem tygodnia, od tego czasu wszystko się na nowo rozpoczyna. Uczestnicząc w liturgii, spotykamy Chrystusa i dziękujemy za Jego obecność w znakach świętego zgromadzenia.

Dodano: 27.05.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 27.05 - 03.06.2018

Przez chrzest zostaliśmy wprowadzeni w tajemnicę Boga Trójjedynego. Staje się ona bardziej dostępna nie przez rozumowanie, ale przez uczestnictwo w życiu Boga. Jezus Chrystus posyła nam Ducha Świętego i jest zarazem drogą prowadzącą do Ojca. Ten Bóg - jeden w trzech Osobach - zaprasza nas do udziału w liturgii eucharystycznej, która jest uczestnictwem w misterium.

Dodano: 20.05.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 20 - 27.05.2018


UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Pięćdziesiątnica to owoc Wielkanocy i potwierdzenie wywyższenia Jezusa oraz Jego obecności we wspólnocie wierzących. Boża obietnica stale wypełnia się w czasie Kościoła. Można to poznać i ocenić po tym, jak Kościół stanowi przestrzeń działania Ducha Świętego i potrafi nieść Dobrą Nowinę ludziom wszystkich narodów i języków. Duch Święty pragnie przychodzić do ludzkich serc, aby zapalać w nich ogień swojej miłości.

Dodano: 13.05.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 13 - 20.05.2018

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Wspominamy moment, kiedy Chrystus przestał być widoczny dla ludzkich oczu, a uczniowie byli świadkami wstępowania do chwały niebieskiej. On nie odszedł, jest z nami wciąż obecny, aczkolwiek w inny sposób. Mamy Jego zapewnienie, że pozostanie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata ( por. Mt 28, 20 ).

Dodano: 05.05.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 06-13.05.2018

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa powinna kształtować i przemieniać nasze życie, ponieważ jesteśmy powołani do powstania z martwych. To ma konsekwencje dla naszej chrześcijańskiej tożsamości. Nie jesteśmy jedynie stworzeniami, ale wybranymi sługami Boga. Uwielbiajmy Tego, który nas bezgranicznie miłuje i nazywa swoimi przyjaciółmi.

Dodano: 28.04.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 29.04 - 06.05.2018

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

W V niedzielę wielkanocną Jezus otwiera dla nas swoje ojcowskie ramiona, aby każdego przygarnąć do siebie. Chcemy uwielbiać Go za dar odkupienia. Czujemy się jak winne latorośle i chcemy czerpać moc będąc mocno zjednoczeni ze Zmartwychwstałym.

Dodano: 21.04.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 22. - 29.04.2018

W IV niedzielę wielkanocną Jezus jako Dobry Pasterz zaprasza nas do wspólnego spotkania eucharystycznego. Pragnie, byśmy jeszcze mocniej uświadomili sobie przynależność do Jego owczarni. W trosce o całe stado, czuwa nad nami, szuka kiedy zbłądzimy, przebacza niewierności, leczy słabości i karmi głodnych. Dziękujemy Bogu za dar każdego pasterskiego powołania.

Dodano: 15.04.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 15. - 22.04.2018

III niedziela wielkanocna obchodzona jest jako Niedziela Biblijna. Zmartwychwstały Pan sam wyjaśnia Pisma, pozwalając nam zrozumieć ich sens. Zaprasza nas do swojego stołu Słowa i Eucharystii, abyśmy umocnili wiarę w Jego paschalne zwycięstwo.

Dodano: 08.04.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 08. - 15.04.2018

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO​

Jako wspólnota Kościoła pragniemy dziś wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Dlatego nie poddawajmy się zbyt łatwo zwątpieniu, ale zaufajmy w bezgraniczną moc Tego, który zmartwychwstał i żyje.

Dodano: 29.03.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 01. - 08.04.2018

Oto jest dzień, który Pan uczynił - radujmy się nim i weselmy ! " Takim okrzykiem wzywa wszystkich dzisiejsza Liturgia do wyrażenia radości z powodu zwycięstwa naszego Pana nad grzechem, śmiercią i szatanem. Mamy prawo radować się tym bardziej, że Jezus umarł za nasze grzechy i powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Dodano: 22.02.2018

XXI tydzień 28.01. - 04. 02. 2018

W IV niedzielę zwykłą słyszymy słowa Św. Pawła : Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Mamy pragnienie życia bez problemów, zwłaszcza takich, które rodzą cierpienie, odbierają nadzieję i odwagę, powodują utratę sensu istnienia. Te trudne doświadczenia należy przedstawić Panu Bogu podczas liturgii eucharystycznej. On, jako jedyny, w sobie znany sposób pomoże nam z tych wszystkich doświadczeń wyjść jeszcze bardziej umocnionymi.