Porządek nabożeństw 5.-12.12.2021

Ogłoszenia duszpasterskie


„Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.”  (św. Teresa z Lisieux )

05.12.2021 - II NIEDZIELA ADWENTU 

7.30 – Za ++ Annę, Karola Wija, 3 córki, zięcia, + Karola Smelik, 2 żony : Adolfinę i Magdalenę, 4 synów, synową Helenę i zięcia. 

9.30 - Rudnik : 1. Za ++ Wandę Gabzdyl, Annę i Pawła Gabzdyl, Marię, Józefa Panek, ++ z rodzin, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. - Za + Bolesława Czakon – od byłych współpracowników Sanepidu w Cieszynie. 

11.001. Za ++ Jana, Joannę Bijok, córkę Emilię, Józefa, Annę, Martę Żyła, Marię, Alojzego Brzezina, Piotra Sobótkę; domostwo do Opatrzności Bożej. 

16.30 - Nieszpory 

17.00 – Za ++ Krystynę, Władysława Biegun, Małgorzatę Machnik, Stanisława Prus, ++ z rodzin Machnik, Podgórski, Biegun, Prus, Malik ; domostwo do Opatrzności Bożej.

06.12.2021 - Poniedziałek Wspomnienie Św. Mikołaja, biskupa 

7.00 RudnikRoraty : Za + Jana Tomicę – od rodziny Kujawa z Istebnej. 

17.00Roraty : 1. Za ++ Marię, Józefa Piekar, ++ z rodzin Piekar, Małyjurek, Gremlik, Cieślar, Żbel, Haratyk, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii ; za domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. Za + Jolantę Ćwiertnia – od Marka i Wioletty Ćwiertnia z rodziną.

07.12.2021 - Wtorek Wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 

7.00 Rudnik - Roraty : Za + Ludwika Jakóbczyk. 

17.00 - Roraty : 1. Za ++ Leokadię, Franciszka Przywara, Stanisława Jurgałę, Barbarę Żelińską, Jadwigę, Leona, Irenę Małecki. 

2. – Za ++ 2 mężów Zbigniewa i Stanisława, ich rodziców, Julię, Michała Krupa, 4 siostry, 3 braci, chrzestną Marię i Józefa Piksner, ++ teściów Jana i Annę Kubala, z rodziny Nieć, + zięcia Czesława Guzika, jego rodziców, + Otylię Wieliczka. 

3. - Za + Teresę Chrobak – od rodziny Mołek.

08.12.2021 - Środa UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

16.00Rudnik - Roraty : - 1. Za ++ Walerię, Tadeusza Pawełek, syna Edwarda. 

2. Za + Bolesława Czakon – od Marioli i Bogdana Olszar.

17.00Roraty : Za + Jolantę Ćwiertnia – od rodzin Jurgała, Gorol, Przywara.

09.12.2021 - Czwartek

7.00 - Rudnik : - Roraty : Za + Ks. Karola Sikorę.

17.001. Za ++ Helenę, Karola Machej, syna Leona, Emilię, Leona Helenę Stanisławę Gabzdyl, dziadków Teresę, Karola Stuchlik, Annę, Pawła Tomaszko, synową Emilię; domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. Za + Zofię Drałus w rocznicę śmierci, brata Michała, ++ z rodzin Drałus i Ściskała. 3. Za + Leszka Kuchejdę – od Łukasza z rodziną.

10.12.2021 - Piątek

16.00Rudnik - Roraty : 1. Za + Elżbietę Kopiec w 12 rocznicę śmierci.

2. Za + Bolesława Czakon – od rodzin Machej i Cieślar.

17.00Roraty : Za ++ Stanisława Kuchejdę, córkę Jolantę, Stefanię, Józefa Kuchejda, Zofię, Franciszka Żyła, braci Bolesława, Franciszka, Józefa Żyła, Zofię, Franciszka Chudy, Andrzeja, Marka i Bożenę Żyła, Dariusza Brzózkę, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.12.2021 - Sobota

8.00 - Roraty : Za + Edwarda Matuszek – od rodzin Czakon, Liboska, Hanzel, Pyszny.

17.00 - 1. Za + Leszka Kuchejdę – od kolegów Jasia, Michała, Józka Leszka i Janusza.

2. Za + Franciszka Morawiec – od Koła Górników - Kończyce Wielkie.

12.12.2021 - III NIEDZIELA ADWENTU

7.30 - Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata Władysława, Alojzego Krzyżowskiego, Annę, Henryka Gabzdyl, 3 córki, 2 synów, synową, zięcia.

9.30 - Rudnik : Za ++ Annę Zahraj, męża Bolesława, syna Zygmunta, rodziców z obu stron oraz opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.

11.001. Za ++ Grażynę Bijok, rodziców Emilię, Gustawa Bijok, + + Mariana Kocur i Krzysztofa Samlik ; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. Za + Leszka Kuchejdę, + ojca i brata – od Anny Ciachotnej.

16.30 - Nieszpory

17.00 - 1. Za ++ Franciszkę Kamińską i Krzysztofa Noga w 1 rocznicę śmierci.

2. Za + Edwarda Matuszek – od Klubu Sportowego „ Błyskawica ”