Porządek nabożeństw 14.-21.11.2021

Ogłoszenia duszpasterskie


„Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.”  (św. Teresa z Lisieux )

14.11.2021 - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30 – Za ++ Marię, Karola Sufa, synów Andrzeja i Karola, ++ rodziców, teściów, + Krzysztofa Bijok, ++ z bliższej i dalszej rodziny, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii ; domostwo do Opatrzności Bożej. 

9.30 - Rudnik : 1. Za ++ Bronisława Gabzdyl w rocznicę śmierci, ojców, dziadków, ++ z rodzin Gabzdyl, Chmiel, Tomica, Gawron, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. - Za + Anielę Gabzdyl – od Janiny i Bronisławy z rodzinami. 

11.001. W intencji Krzysztofa z okazji 60 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata oraz opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny. 

2. Za ++ Pawła Czendlik, żonę Emilię, rodziców, rodzeństwo, Annę, Franciszka, Mieczysława Fujcik, Władysława, Karola Herok, Dariusza Witczyńskiego, ++ z rodzin Czendlik, Mazurek, Fujcik, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej. 

16.30 - Nieszpory 

17.00 – Za ++ Zofię, Alojzego Foltyn, 3 synów, córkę Wilhelminę, rodziców z obu stron, + Marię Król.

15.11.2021 - Poniedziałek 

17.001. Za + Erwina Żyłę – w rocznicę śmierci, + jego żonę Martę. 

2. Za + Jolantę Ćwiertnia – od Janiny Krysta z rodziną.

16.11.2021 - Wtorek 

17.00 - 1. Za + żonę Jadwigę Pala w 6 rocznicę śmierci, Marię, Jana Sikora, ojca Józefa Pala, dziadków z obu stron, wujków Bolesława i Józefa; domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. - Za + Jerzego Błasiak. 21.00 - Apel Jasnogórski

17.11.2021 - Środa - Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

16.00Rudnik : 1. Za + ojca Jana Niemczyk – od córki Barbary z rodziną. 

2. Za + Krystynę Machej – od Andrzeja Gabryś z rodziną.

17.00 – Za + Antoniego Wieliczka – w rocznicę śmierci.

18.11.2021 - Czwartek - Wspomnienie Św. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

17.001. Za + Romana Szczypkę, ++ rodziców – od Elżbiety, Karola Jarosława z rodziną. 

2. Za + Władysława Brychcy – od kuzyna Stanisława z rodziną. 

3. Za + Leszka Kuchejdę – od rodziny Razowskich z Zabrzega

19.11.2021 - Piątek

16.00 - Rudnik : 1. Za + Bronisława Gabzdyl w 31 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, dziadków, ++ z rodzin Gabzdyl, Chmiel, Tomica; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. Za + Bolesława Czakon – od rodzin Bijok, Nocoń, Kasprzyk.

17.00Msza św. szkolna 1. Za ++ Helenę, Stefana Rom – w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny.

2. Za + Tadeusza Węglorz – od Anny i Józefa oraz Marty i Piotra.

20.11.2021 - Sobota - Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

8.00 - Za + Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę, + o. Ottona.

17.00 - 1. Za ++ Bolesława Wątroba, rodziców Annę i Bolesława, brata Henryka, ++ dziadków.

2. Za + Pankracego Kamińskiego – od córki Marii oraz wnuków Katarzyny i Janusza z rodzinami.

3. Za + Edwarda Matuszek – od rodzin Źlik, Grzybek i Klimosz.

21.11.2021 - NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

7.30 - W intencji Członków Adoracji Nocnej w Rodzinach z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej oraz za dusze zmarłych członków.

9.30 - Rudnik : 1. Za + syna Adriana, ++ dziadków z obu stron o rychłe wybawienie, za dusze w czyśćcu cierpiące. 

2. Za + Helenę Szuster – w 1 rocznicę śmierci, męża Wilhelma, ++ rodziców z obu stron.

11.00 – Za + Irenę Żyła w 5 rocznicę śmierci, męża Jana, siostrę Henriettę, rodziców, teściów, + Rafała Smyrczyk.

16.30 - Nieszpory

17.00 - Za ++ Wiktora, Justynę Stoszek, Stefana Bizoń, Wiktora Hernik.