Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego. Do spisania protokołu przedślubnego przynoszą następujące dokumenty:

  • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, świadectwo chrztu,
  • dowód osobisty,
  • świadectwo nauki religii,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim,
  • zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilnoprawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
  • NAUKI PRZEDŚLUBNE (termin do uzgodnienia z ks. Proboszczem)
  • DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH odbywa się w Parafii Św. Marcina w Ochabach (terminy podawane w są w ogłoszeniach parafialnych)
  • PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO (obowiązują trzy aktualne spotkania, które prowadzi magister Beata Banot)