Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki i pochówek – potrzebne dokumenty, opłaty miejsca na cmentarzu

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu pogrzebu:

 1. akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego);

 2. karta zgonu (wydana przez lekarza); 

 3. zgoda na pogrzeb w naszej parafii (dot. zmarłych spoza parafii);

 4. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu.

Kolejność załatwiania spraw związanych z pogrzebem:

 1. Zgłosić się do parafii, aby ustalić dzień i godzinę pogrzebu.

 2. Skontaktować się z firmą pogrzebową.

 3. W międzyczasie odebrać od lekarza kartę zgonu i uzupełnić ją w USC (otrzymujemy akt zgonu).

 4. Będąc w posiadaniu karty zgonu i aktu zgonu zgłosić się do kancelarii parafialnej. Jeżeli osoba zmarła nie była z naszej parafii, należy dostarczyć zgodę na pogrzeb katolicki z parafii, do której należała osoba zmarła.

 5. Sprawdzić w kancelarii, czy grób posiada aktualną opłatę (dotyczy grobu, w którym jest już pochowany ktoś z rodziny)

 6. Po wypełnieniu wszelkich formalności, należy skontaktować się z grabarzem, ustalając z nim sprawy związane bezpośrednio z pochówkiem na cmentarzu (w przypadku nowszych pomników, trzeba będzie poprosić o „rozebranie” pomnika firmę, która go wykonała).

 7. Dalsze szczegóły co do przebiegu uroczystości pogrzebowej ustalamy z księdzem podczas wizyty w kancelarii.

Nowe opłaty za groby i pomniki na cmentarzu (opłaty uiszczamy w kancelarii parafialnej):

Pragniemy poinformować, że od pewnego czasu wzrosły opłaty za miejsca na cmentarzu na terenie całego Powiatu Cieszyńskiego. Nasz cmentarz nie jest cmentarzem komunalnym, tylko parafialnym, dlatego nowe ceny będą niższe niż na komunalnych.

Grób pojedynczy – 300 zł - na 10 lat

Grób podwójny – 600 zł - na 10 lat

Nowy pomnik – 100 zł – opłata jednorazowa

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych (ustawa z roku 1959, obowiązuje do dzisiaj), grób może być użyty do ponownego pochówku, jeśli po upływie 20 lat od zawarcia przez zarząd cmentarza umowy cywilnoprawnej z dysponentem grobu, nie zostanie dokonana kolejna opłata.

Na grobach, które nie były opłacane przez 20 lat zostanie umieszczona informacja: „Grób przeznaczony do przekopania”. Informacja będzie umieszczona także na stronie internetowej parafii. Jeśli przez 30 dni od momentu zamieszczenia informacji nikt nie zgłosi roszczeń do grobu i nie wniesie opłaty, grób zostanie przeznaczony do powtórnego pochówku.


Aktualizacja 18.09.2020:

Szanowni Parafianie i wszyscy posiadający groby na naszym cmentarzu

Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią, postanowiliśmy uporządkować sprawę opłat za groby oraz kwestię ponownego pochówku w grobach starszych, od wielu lat nieopłaconych.

Przypominamy, że jest zalecenie władz dotyczące wszystkich cmentarzy (komunalnych i parafialnych), aby administratorzy prowadzili je w taki sposób, by wykorzystywać do pochówku stare groby, oszczędzając nowe miejsca. Na niektórych grobach pojawiły się naklejki z informacją o braku opłaty. Jeśli po dniu Wszystkich Świętych nikt nie zgłosi roszczeń do tych grobów, zostaną one użyte do powtórnego pochówku, zgodnie z obowiązującym prawem.

Dziękujemy osobom, które dobrowolnie zrezygnowały z niektórych grobów, należących do ich rodziny. Zdajemy sobie sprawę, że zdarzają się sytuacje, iż z całej rodziny pozostała jedna żyjąca osoba, której nie stać na opłatę kilku grobów należących do członków rodziny, za które już od lat nie wpłynęła żadna opłata. W tej sytuacji zachęcamy, aby taka osoba skontaktowała się z Parafią i podpisała dobrowolne zrzeczenie się tych grobów, aby mogły zostać użyte do ponownego pochówku.

Dziękujemy wszystkim za zrozumienie i pomoc w uporządkowaniu spraw cmentarza.