Chrzest św.

Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w ostatnią niedzielę każdego miesiąca.  W miesiącu grudniu CHRZTY I ROCZKI - 26 GRUDZIEŃ ( wtorek - ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA ) na Mszy św. o godz. 11:00. Dziecko mające przyjąć sakrament chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Rodzice winni wtedy przedstawić następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka (odpis),
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
  • Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy wierzący i praktykujący. Obowiązkiem rodziców i chrzestnych jest również odbycie katechezy przedchrzcielnej. 

Do pobrania:

Oświadczenie kandydata na Matkę chrzestną i Ojca chrzestnego.pdf