Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania udzielany jest przez ks. biskupa młodzieży klasy VIII. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest metryka chrztu (jeśli chrzest miał miejsce poza parafią) oraz uczestnictwo w katechezie szkolnej.