UWAGA – NOWE OBOSTRZENIA RZĄDU

Ogłoszenia duszpasterskieJak wiemy, cała Polska znalazła się w „czerwonej strefie” zagrożenia. Oto nowe zarządzenia władz:

Lista nowych obostrzeń: 

 • Zakaz spotkań w grupach liczących powyżej pięciu osób (obostrzenie to nie będzie dotyczyło osób, które mieszkają razem, czy spotykają się w celach zawodowych);

 • Zakaz stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przez okres dwóch tygodni (możliwość sprzedaży na wynos lub z dowozem)

 • Zawieszona zostanie działalność sanatoriów, można dokończyć trwające turnusy;

 • Ograniczenia w transporcie publicznym. Będzie mogło zostać zajętych jedynie 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich;

 • Ograniczenia obejmą także handel. W sklepach będą obowiązywały limity 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 m kw., a w lokalach powyżej 100 m kw. limit będzie wynosił 1 osobę na 15 m kw;

 • W dalszym ciągu obowiązują godziny dla seniorów, zgodnie z którymi od 10.00 do 12.00 w sklepach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia;

 • Do seniorów powyżej 70. roku życia wystosowano apel o nieprzemieszczanie się, pozostanie w domach. 

 • Środki bezpieczeństwa w kościołach: uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Limit osób biorących udział w uroczystościach religijnych jedną osobę na 7 m2

 • W całym kraju zawieszona zostaje działalność siłowni, basenów, aquaparków. Nie można też organizować imprez okolicznościowych jak m.in. wesela, stypy;
 • Zajęcia w szkołach podstawowych w klasach od 4 do 8 będą odbywały się w trybie zdalnym. Stacjonarnie będą prowadzone jedynie zajęcia w żłobkach i przedszkolach oraz lekcje w klasach 1-3 szkół podstawowych;
 • Wszystkie klasy ze szkół ponadpodstawowych i wyższych będą miały prowadzone zajęcia jedynie w trybie zdalnym;
 • W godzinach 8-16 dzieci i młodzież do 16. roku życia nie mogą same przemieszczać się, spotykać w grupach - mogą wychodzić tylko pod opieką dorosłego; 

PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z TYMI ZARZĄDZENIAMI, W KOŚCIELE PARFIALNYM LICZBA UCZESTNIKÓW OGRNICZONA JEST DO 20 OSÓB, A W RUDNIKU DO 15 OSÓB