Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

Dodano: 21.03.2020

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 22.-29.03.2020

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangeliczna scena uzdrowienia niewidomego od urodzenia przypomina, że widzieć to bardziej sprawa serca niż oczu. Umiejętność właściwego widzenia ma sporo wspólnego z poznaniem; jest sztuką, której sami nie potrafimy się nauczyć. Potrzebujemy zatem Tego, który potrafi "otworzyć oczy". Radujmy się dziś ( niedziela Laetare ) z faktu bycia pośród nas Tego, który jest Światłością oświecającą ludzkie serca.

Dodano: 13.03.2020

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 15.-22.03.2020

​III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
W spotkaniu z Samarytanką Jezus objawia siebie jako Dawca żywej wody, która nie tylko gasi pragnienie, ale zaspokaja potrzebę życia spełnionego. Każdy, kto pozwoli się obdarować tą wodą, zyska jasność widzenia, lepiej rozezna sens ziemskiego pielgrzymowania, doświadczy uzdrowienia własnych słabości. To skuteczna droga do osiągnięcia pełni życia w wieczności.

Dodano: 08.03.2020

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 08.-15.03.2020

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Pośród współczesnego szumu medialnego warto podjąć wysiłek, aby usłyszeć Tego, który ma najwięcej do powiedzenia. To On w wydarzeniu góry Tabor wskazuje na Jezusa Chrystusa, swojego umiłowanego Syna i zaprasza nas do uważnego słuchania Jego głosu.

Dodano: 01.03.2020

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 1.-08.03.2020

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Mamy świadomość, że każde oddalenie się od Boga prowadzi na drogi zła. Pragniemy powierzyć się Jezusowi Chrystusowi, aby swoją mocą uzdalniał nas do permanentnego opowiadania się po stronie dobra. Okres przygotowania paschalnego to doskonały czas do refleksji i podjęcia decyzji, aby nadać własnemu życiu właściwy kierunek.

Dodano: 23.02.2020

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 23.02-01.03.2020

​VII NIEDZIELA ZWYKŁA
Jeśli na serio potraktujemy słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: Kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi ! ( ... ) Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują ! (Mt 5, 39, 44), wówczas zaczniemy współpracować na rzecz lepszego i spokojniejszego świata. Niech nas w tym umacnia owocny udział w liturgii eucharystycznej.