Porządek nabożeństw 30.08.-06.09.2020

Ogłoszenia duszpasterskie


30.08.2020 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za ++ matkę Annę Jojko, męża Józefa Machej, Anielę Jończy, 2 mężów, wszystkich ++ z rodzin Jojko i Budzik, dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 Rudnik : Za ++ Józefa, Mariannę Szajter, syna Edwarda, Teresę, Józefa Handzel, Walerię, Franciszka Niemczyk, syna Franciszka, Helenę i Karola Machej. Roczek : Wiktor Polok

11.00 Roczek : Fabian Warzecha

16.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Z okazji 70 urodzin Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w dalszym życiu.

19.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za + Anielę Błasiak - od pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kończycach Wielkich.

31.08.2020 Poniedziałek

17.00 Za ++ Marię, Józefa Słowik, synową Barbarę, brata, siostry; domostwo do Opatrzności Bożej.

01.09.2020 Wtorek

17.00 Za ++ Bronisławę Brachaczek, Annę, Piotra, Erwina Parchańskich, Zofię i Jana Gremlik.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za + wujka Tadeusza - od siostrzenicy Iwony.

02.09.2020 Środa

16.00 Rudnik : Za ++ Władysławę, Telesfora Waleczek. 

17.00 1. Za ++ Bronisławę, Alojzego Siekierka, syna Wiesława.

2. Za + ojca Tadeusza Kołatek - od synów Tomasza i Adama oraz córki Magdaleny

03.09.2020 I Czwartek Wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

17.00 1. Za ++ Antoniego Kuchejda, syna Zbigniewa, rodziców, teściów, ++ pokrewieństwo; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. Za + Leszka Swobodę - w 1 rocznicę śmierci.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za + Zofię Foltyn - od rodziny Heleny i Stanisława Zawistowskich.

04.09.2020 I Piątek

16.00 Rudnik : Za ++ Bronisława Chmiel - w 2 rocznicę śmierci, jego rodziców Bronisławę i Teofila, teściów Władysławę i Franciszka, siostry Annę, Renatę i Elżbietę, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Emilię Piekar w 13 rocznicę śmierci, męża Józefa, syna Stanisława.

05.09.2020 Sobota

8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

13.00 Ślub rzym. : Małgorzata Staniek - Wojciech Kania

17.00 1. Za ++ Wandę, Tadeusza Bortlik, Franciszka Kłósko; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. W intencji Marzeny Bartłomieja - w 20 rocznicę ślubu.

06.09.2020 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za ++ rodziców Alojzję, Józefa Czakon, Annę, Wawrzyńca Świerkosz, brata, siostry, szwagrów, bratową Marię, ++ siostrzeńców; domostwo do Opatrzności Bożej..

9.30 Rudnik : Dziękczynna - za szczęśliwie zebrane plony w tegorocznych żniwach, z prośbą o Boże błogosławieństwo w dalszych pracach na roli.

11.00 Dziękczynna : - za szczęśliwie zebrane plony w tegorocznych żniwach, z prośbą o Boże błogosławieństwo w dalszych pracach na roli.

13.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Ślub rzym. Ewelina Hanzel - Mateusz Szczypka

16.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Krzysztofa Pietrzyk, Józefa Gałuszkę, Anielę Ociepka, ++ z rodzin Gałuszka, Ćwięczek, Ociepka, dusze w czyśćcu cierpiące: domostwo do Opatrzności Bożej.