Porządek nabożeństw 3.-10.01.2021

Ogłoszenia duszpasterskie


03.01.2021 II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski w minionym roku, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny, dla wnucząt o Dary Ducha Świętego i do Matki Bożej Królowej Pokoju - o pokój dla Świata.

9.30 Rudnik: Z okazji 40 urodzin Anny Mikołajczyk z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Opatrzności Bożej w dalszym życiu.

11.00 Za + Marię Śleziak - od koleżanek z pracy - z oddziału.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za ++ Jana, żonę Antoninę, synów Stanisława, Antoniego, Józefa, córkę Władysławę z mężem Telesforem.

04.01.2021 Poniedziałek

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 1. Za + Tadeusza Smelik - od Zarządu i Członków Klubu Sportowego ,, Błyskawica ”.

2. Za ++ Jana, Władysławę Ciesielskich, Martę, Alojzego Walica, ++ z rodzin Tengler, Walica, Śleziak; domostwo do Opatrzności Bożej.

05.01.2021 Wtorek

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 1. Za + Zofię Świeży - od rodzin Kudłacz i Stanaszek.

2. Za + Tadeusza Smelik - od Stanisławy i Jana Czakon.

06.01.2021 Środa UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI

7.30 Za + Zofię Świeży - od sąsiada Józefa Mędrek z synem Michałem.

9.30 Rudnik : Za ++ Otylię, Gustawa Wawrzyczek, córkę Lidię, dziadków z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za + Helenę Morawiec - od koleżanek z KGW z Kończyc Wielkich

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za ++ Albertynę, Karola Kopel, rodziców z obu stron, ++ z rodzin Kopel, Krzeszewski, Kłopeć, dusze w czyśćcu cierpiące

07.01.2021 I Czwartek

17.00 1. Za + Marię Śleziak - od Mariana

2. Za ++ Bronisławę Pupek, Marię Kwiczala, Huberta Parchańskiego - od kuzynek.

08.01.2021 Piątek

16.00 Rudnik : Za ++ Pawła Teper, dziadków, Weronikę, Pawła Teper, Alojzję, Mateusza Ściskała.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za + Franciszka Wawrzyczka - od rodziny Szeląg i Pisiut.

09.01.2021 Sobota

8.00 Za + Tadeusza Smelik - od Justyny Morski - Żmij i Marii Krzyżowskiej.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za + Józefa Stoły w 2 rocznicę śmierci.

10.01.2021 NIEDZIELA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

7.30 Do Miłosierdzia Bożego o wieczną szczęśliwość dla + syna Jarosława Koczy w 16 rocznicę śmierci, jego dziadków oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej.

9.30 Rudnik : Za ++ Zofię, Józefa Machej, syna Bolesława, córkę Helenę, Stefana Rom, Józefa, Annę Czepczor, synów Tadeusza i Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Za + Marię Śleziak - o miłosierdzie Boże i światłość wiekuistą - od Irminy i Ireneusza Ciemała z rodziną.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za ++ Roberta Majętnego, rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące.