Porządek nabożeństw 29.07. - 05.08.2018

Ogłoszenia duszpasterskie


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

29. 07.2018 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za ++ Marię Wawrzyczek, syna Jana, ++ z rodziny.

9.30Rudnik : Za + Elżbietę Bijok.

11.00 Za Parafian

16.30 Nieszpory

17.00 Za ++ męża Roberta Wawrzyczka w rocznicę śmierci, wnuczkę Beatę, zięcia Leszka, rodziców z obu stron, szwagra Henryka, 3 siostry, 2 braci, Ks. Franciszka Kubaloka, ++ z rodzin Wawrzyczek, Baraniok, Pawłowski; domostwo do Opatrzności Bożej.

30.07.2018 Poniedziałek

17.00 Za ++ mamę Marię Szajter, dziadków Annę, Ferdynanda Bierski, Marię, Józefa Szajter, Marię, Jana Stoszek, Józefa Palę, Jadwigę Pala, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

31.07.2018 Wtorek Wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

8.00 Z okazji 75 urodzin Włodzimierza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie opiekę Opatrzności Bożej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w dalszym życiu.

17.00 Za + Renatę i Henryka Foltyn - od rodzin Parchański i Czakon.

01.08.2018 Środa Wspomnienie Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

16.00 Rudnik : Za ++ Helenę, Aleksandra Szczypka, syna Edwarda, rodziców i pokrewieństwo z obu stron, ++ Księży i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za ++ Elżbietę, Jana Stoły, synów Karola i Stanisława, córkę Zofię, synową Annę, zięcia Tadeusza, wnuka Czesława, ++ pokrewieństwo.

02.08.2018 I Czwartek

17.00 Za ++ Emila Kuchejdę, rodziców Marię, Pawła Kuchejda i Rudolfa Machej.

03.08.2018 I Piątek

16.00 Rudnik : Za ++ Karola Czendlik, żonę Justynę, syna, synową, brata Józefa, ++ z rodziny Szkaradnik, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Teresę, Henryka Morawiec, syna Władysława, córkę Marię, Herminę, Jana Chmiel, syna Bronisława ; domostwo do Opatrzności Bożej.

04.08.2018 I Sobota Wspomnienie Św. Jana Vianneya, prezbitera

8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

14.00 Ślub rzym. : Anna Szuster - Michał Lewandowski

17.00 Za ++ Agnieszkę, Pawła Bijok, zięcia Józefa, córki Marię i Bronisławę, + Józefa Żyłę, wszystkich ++ z rodziny.

05.08.2018 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Kariny z okazji urodzin oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

9.30 Rudnik : Za ++ Genowefę, Józefa Handzel, zięcia Antoniego , Franciszkę, Franciszka Tomica, Alojzję, Jana, Marię, Franciszka i Władysława Handzel, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ Zuzannę, Pawła Polok, Annę, Michała Legierski, Annę, Franciszka Kobielusz, Jadwigę Małyjurek, dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Nieszpory

17.00 Za ++ Franciszka Kłósko, Helenę, Erwina Herman; domostwo do Opatrzności Bożej.