Porządek nabożeństw 29.03.-05.04.2020

Ogłoszenia duszpasterskie


29.03.2020 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.30 Za ++ Annę, Pawła, Michała Legierski, Zuzannę, Pawła Polok, Jadwigę Małyjurek, dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 Rudnik : 1. Za ++ Józefa, Zofię Gabzdyl, syna Bronisława, synową Annę, wnuczkę Jadwigę, ++ rodziców z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. W 18 urodziny Julii z podziękowaniem za wszystkie dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo na każdy dzień dorosłego życia.

11.00 1. Chrzest : Alicja Kinga Kołodziejczyk

2. W intencji Pawła z okazji 14 urodzin.

17.00 Za + męża Feliksa Stoły w 1 rocznicę śmierci.

30.03.2020 Poniedziałek

17.00 Za + Andrzeja Kudłacz, ++ rodziców, teściów, szwagrów Kazimierza i Franciszka, dusze w czyśćcu cierpiące.

31.03.2020 Wtorek

17.00 1. Za ++ Józefa, Marię Żywczok, rodziców z obu stron, zięcia Antoniego Szczypkę, Annę, Józefa Machej, Wilhelma, Marię Żyła, dusze w czyśćcu cierpiące, za rodzinę do Opatrzności Bożej.

2. Za ++ Otylię, Antoniego Wieliczka.

01.04.2020 Środa

16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Wawrzyczek, rodziców Annę i Franciszka, Filomenę, Franciszka Parchański, synów Stanisława i Józefa, synową Marię, Stanisława Widnic, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do OpatrznościBożej. 17.00 Za ++ Stefanię, Józefa Kuchejda, syna Stanisława, wnuczkę Jolantę, ++ z rodzin Kuchejda i Klimosz.

02.04.2020 I Czwartek

17.00 1. Za ++ Filomenę, Józefa Matuszek, ++ z rodziny; za rodzinę do Opatrzności Bożej.

2. Za ++ rodziców Helenę, Karola Smelik, Genowefę, Józefa Chwolek, brata Andrzeja, dziadków Annę, Franciszka Czendlik, Adolfinę, Magdalenę, Karola Smelik, Alojzego Kula, Władysława Szczyrba, Tadeusza Gremlik; domostwo do Opatrzności Bożej.

03.04.2020 I Piątek

16.00 Rudnik : Za + Adriana Klocek, ++ dziadków Helenę, Adama Parchańskich; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ brata Emila Parchańskiego - w rocznicę śmierci, synów Łukasza i Romana, rodziców Marię i Franciszka.

04.04.2020 Sobota

8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

17.00 Za ++ rodziców Helenę i Erwina Herman, Franciszka Kłósko; domostwo do Opatrzności Bożej.

05.04.2020 NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

7.30 1. Dziękczynna - z okazji 50 - tych urodzin Ks. Mariusza z prośbą o Boże błogosławieństwo w dalszej posłudze kapłańskiej.

2. Z okazji 70 urodzin Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.

9.30 Rudnik : Za ++ Genowefę, Józefa Handzel, rodziców z obu stron, Antoniego Żerdka, Józefa Greń, ++ z rodzin Handzel - Tomica, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Z okazji 50 - tej rocznicy ślubu Heleny i Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.

17.00 Dziękczynna : z prośbą o opiekę Opatrzności Bożej dla Bartłomieja z okazji 18 - tych urodzin.