Porządek nabożeństw 28.08.- 4.09.2022

Ogłoszenia duszpasterskie


„ Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. ” (św. Teresa z Lisieux )

28.08.2022 – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30 – Za ++ matkę Annę Jojko, męża Józefa Machej, szwagra Mariana, Anielę Jończy , 2 mężów, wszystkich ++ z rodzin Jojko i Budzik, dusze w czyśćcu cierpiące. 

9.30Rudnik : Za ++ Józefa, Mariannę Szajter, synów Edwarda i Bolesława, Walerię, Franciszka Niemczyk, synów Jana, Bronisława i Franciszka, ++ Helenę, Karola Machej.

11.00 – Za + Halinę Kuchejda – od sąsiadów Bystranowski, Ociepka, Cyrzyk, Lenartek, Bortel i Sztymon. 

16.30 - Nieszporyw kaplicy Opatrzności Bożej 

17.00Kaplica Opatrzności Bożej : 1. Za ++ Florentynę, Józefa Pasicki, synów Kazimierza i Józefa, ++ z rodzin Hanzel, Buchta, Pasicki, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. Za ++ Krystynę, Stanisława Grzebień, Izabelę Kasprzyca, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

29.08.2022 - Poniedziałek - Wspomnienie męczeństwa Św. Jana Chrzciciela

17.00 - Za ++ Elżbietę, Karola Franiok, Marię, Andrzeja Sosna, ++ z rodziny Domasłowski; domostwo do Opatrzności Bożej.

30.08.2022 - Wtorek 

17.00 - Za + Wandę Grzybek – od sąsiadów z ul Świerkowej. 

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej :1. Za ++ Antoniego Bujok, synów Jana i Edwarda; za rodzinę do Opatrzności Bożej.

2. Dziękczynna – w 25 rocznicę ślubu Aleksandry i Tomasza, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny.

31.08.2022 - Środa 

16.00 - Rudnik :- Za + Franciszka Gawłowskiego – od sąsiadów Wawrzyczków. 

17.00 – Za ++ Władysława Żyłę, rodziców z obu stron, brata Wincentego, zięciów, szwagrów; domostwo do Opatrzności Bożej.

01.09.2022 - I Czwartek

8.00Rudnik : W intencji uczniów, nauczycieli i katechetów z prośbą o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i katechetycznym.

8.00 – W intencji uczniów, nauczycieli i katechetów z prośbą o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i katechetycznym. 

17.00 - Za ++ Bronisławę Brachaczek, brata Erwina, ich rodziców Annę i Piotra, ++ Zofię i Jana Gremlik.

18.00Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Tadeusza Kajsturę, jego rodziców, kuzyna Adama Stokłosę, jego rodziców, ++ Franciszkę, Pankracego Kamińskich, + Magdalenę Chrapek.

02.09.2022 - I Piątek 

16.00 - Rudnik : 1. Za + Zygmunta Zahraj, ++ rodziców Annę i Bolesława. 

2. Za + Franciszka Gawłowskiego – od pracown. Ludwig i Firmy Ochroniarskiej „ Czasza ”. 

17.00 - Za ++ Bronisławę, Alojzego Siekierka, + syna Wiesława.

03.09.2022 - I Sobota - Wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 

8.00 - Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 

17.00 - Za ++ Annę, Henryka Parchański, Herminę, Józefa, Barbarę Żyła, ++ pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.

04.09.2022 - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 - Za ++ rodziców Alojzję, Józefa Czakon, Annę, Wawrzyńca Świerkosz, ++ siostry, brata, bratową, szwagrów, siostrzeńców; domostwo do Opatrzności Bożej. 

9.30 - Rudnik : Dziękczynna – za szczęśliwie zebrane plony w tegorocznych żniwach, z prośbą o Boże błogosławieństwo w dalszych pracach na roli.

11.00Dziękczynna – za szczęśliwie zebrane plony w tegorocznych żniwach, z prośbą o Boże błogosławieństwo w dalszych pracach na roli.

14.00 - Ślub rzym. : Martyna Mołek – Piotr Korczak

16.30 - Nieszporyw kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 - Kaplica Opatrzności Bożej: - 1. Za + syna Leszka w 3 rocznicę śmierci, + ojca Józefa, wszystkich ++ z rodziny.

2. - Za ++ Mariana Ochockiego, Andrzeja Kudłacz, szwagrów Kazimierza i Franciszka, dusze w czyśćcu cierpiące.