Porządek nabożeństw 27.11. - 4.12.2022

Ogłoszenia duszpasterskie


„ Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów ” ( św. Teresa z Lisieux )

27.11.2022 I NIEDZIELA ADWENTU 

7.30 - Za ++ Zofię i Stanisława Widnic – od rodzin Ochman i Żyła.

9.30 - Rudnik : Za + syna Adriana Klocek, ++ dziadków z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.001.Chrzest : Nataniel Tomasz Hanzel ; Roczek : Karolina Klimosz 

2. Za ++ Marię, Wilhelma Żyła, ++ z rodzin Żyła i Parchański. 

16.30Nieszpory 

17.00 - 1. Za ++ Franciszka Szajter, żonę Annę, ich rodziców, Marię, Józefa Szajter, Antoniego, Aurelię Szajter, Władysława Matuszek, Władysława Szuster; domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej w dalszym życiu.

28.11.2022 - Poniedziałek 

7.00 - Rudnik - Roraty : - Za + Władysława Szuster – od siostry z rodziną. 

17.00 - Roraty : Z okazji 25 rocznicy ślubu Izabeli i Rafała z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosław. i opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.

29.11.2022 - Wtorek 

7.00 – Rudnik - Roraty : Za + Anielę Pucek – od sąsiadów.

17.00 1. Za ++ Józefa Drałus w rocznicę śmierci, żonę Genowefę, rodzeństwo, ++ z rodzin Ściskała i Drałus.

2. Za ++ Irenę Żyła – w 6 rocznicę śmierci, męża Jana, siostrę Henriettę, ++ rodziców, teściów, + Rafała Smyrczyk.

30.11.2022 Środa ŚWIETO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

16.00 - Rudnik - Roraty : Za ++ Wandę Gabzdyl, Annę i Pawła Gabzdyl, Marię, Józefa Panek, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 - Roraty : Za + Halinę Kuchejda – od rodziny Kuchejdów z Międzyświecia.

01.12.2022 I Czwartek

7.00 - Rudnik - Roraty : Za + Wiesława Rejak – od Ryszarda z rodziną.

16.00 Godzina Święta

17.00 - Roraty : 1. Za + Antoniego Szajter w 13 rocznicę śmierci, żonę Aurelię, zięcia Władysława Tomicę; domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. Za + Halinę Kuchejda – od rodziny Hanzel.

02.12.2022 I Piątek

16.00 - Rudnik - Roraty: Za + Annę Zahraj, męża Bolesława, syna Zygmunta, ++ rodziców z obu stron.

17.00 - Roraty : Za ++ Marcina Smolorz w 11 rocznicę śmierci, ++ dziadków i teścia Jacka

03.12.2022 I Sobota Wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 

8.00 - Roraty : Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

17.00 Za + Krystynę Stoszek w 4 rocznicę śmierci.

04.12.2022 II NIEDZIELA ADWENTU 

7.30 - Za + męża Tadeusza Smelik, jego rodziców i teściów, ++ rodzeństwo z obu stron, + szwagra i bratową Helenę.

9.30 - Rudnik : W intencji Górników i ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo. 

11.00 – W intencji Górników i ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo. 

16.30 Nieszpory 

17.00 - Za ++ Wandę, Annę, Pawła Żyła, Jana, Małgorzatę Szewczyk.