Porządek nabożeństw 22.-29.11.2020

Ogłoszenia duszpasterskie


22.11.2020 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

7.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, dla Członków Adoracji Nocnej w Rodzinach oraz o wieczną szczęśliwość dla Zmarłych.

9.30 Rudnik : Za + syna Adriana w 11 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Parchański, Tomica, Żyła ; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 1. Z okazji 85 urodzin Małgorzaty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w dalszym życiu.

2. Za ++ Alojzego, Antoninę Foltyn.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za ++ Marię Sufa, synów Andrzeja i Karola, rodziców i teściów, + Krzysztofa Bijok, ++ z bliższej i dalszej rodziny, ++ Księży pracujących w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności Bożej.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie

23.11.2020 Poniedziałek

17.00 Za + Stanisława Botorek w 4 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, + zięcia Zbigniewa.

24.11.2020 Wtorek Wspomnienie Św. Męczenników Andrzeja Dung - Lac, prezbitera i Towarzyszy

17.00 1. Za ++ Joannę, Pawła, Józefa, Martę Tomosz, Mariannę, Józefa, Stanisława, Emilię, Alojzego, Agnieszkę Jurgała, Zofię, Henryka Folwarczny; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę, + o. Ottona.

25.11.2020 Środa

16.00 Rudnik : Za ++ Marię, Justyna Węglarzy, syna Józefa, rodziców Emilię i Franciszka Grzybek, synów, synową, zięciów, wnuka Janusza.

17.00 Za ++ Pawła Czendlik, żonę Emilię, rodziców, rodzeństwo z obu stron, teściów Annę, Franciszka Fujcik, Mieczysława Fujcik, Karola, Władysławę Herok, Dariusza Wilczyńskiego, ++ z rodzin Czendlik, Mazurek, Fujcik, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

26.11.2020 Czwartek

17.00 1. Za + Ferdynanda Świeży, ++ z rodziny Kudłacz, dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za ++ Helenę, Stefana Rom, ++ z rodzin z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

27.11.2020 Piątek

16.00 Rudnik : Za + brata Adriana Klocek, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące, domostwo do Opatrzności Bożej i Matki Bożej.

17.00 Msza św. 6 - tyg.

28.11.2020 Sobota

8.00 Za ++ Józefa Drałus w 21 rocznicę śmierci, żonę Genowefę, ++ rodzeństwo, ++ z rodzin Drałus i Ściskała.

17.00 1. Za ++ Krystynę, Władysława Biegun, Małgorzatę Machnik, Stanisława Prus, wszystkich ++ z rodzin Machnik, Podgórski, Biegun, Prus, Malik ; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. Za + Jana Waleczek - od córki Danuty.

29.11.2020 I NIEDZIELA ADWENTU

7.30 Za ++ Edwarda i Leopolda, Genowefę, Józefa Gawłowski, ++ z rodziny.

9.30 Rudnik : Za ++ Władysława Balcarek, Mateusza Wróbel - w 20 rocznicę śmierci; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Z okazji 18 urodzin Wiktorii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i łaskę zdrowia w dorosłym życiu.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za ++ Franciszka Szajter, żonę Annę, ich rodziców, córkę Marię, zięcia Józefa, syna Antoniego, synową Aurelię, Władysława Matuszek; domostwo do Opatrzności Bożej.