Porządek nabożeństw 21.-28.03.2021

Ogłoszenia duszpasterskie


Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejściadokościołów. (św. Teresa z Lisieux)

21.03.2021 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.30 - Za ++Zofię, Jana Gremlik, Emilię, Józefa Piekar, syna Stanisława, Joannę, Ludwika Ozga.

9.30 - Rudnik : 1. Za +Elżbietę Bijok.

2. Za + Krystynę Machej - od córki Renaty z mężem i dziećmi Roczek: Natan Szajter

11.00 - Podziękowanie za 75 lat życia Józefa, za łaski Opatrzności Bożej nad całą rodziną, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej i św. Józefa, z prośbą o dalsze łaski dla całej rodziny. Chrzty: Aleksander Olszowy, Martyna Kwik

16.15 - Gorzkie Żale - Kazanie Pasyjne

17.00 - 1. Za ++ męża Józefa Pala, rodziców, teściów, synową Jadwigę, dziadków z obu stron, szwagrów Bolesława i Józefa; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. W 18 urodziny Elżbiety Tengler z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Opatrzności Bożej w dalszym życiu.

22.03.2021 Poniedziałek

17.00 - Za ++ rodziców Marię, Karola Bierski, rodzeństwo oraz wszystkich ++ z rodzin Bierski, Bijok; domostwo do Opatrzności Bożej.

19.00 - Nabożeństwo Pompejańskie

23.03.2021 Wtorek

17.00 - 1. Za + Władysława Kopiec - od pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kończycach Wielkich.

2. Za ++ Józefa Herman, jego rodziców, teściów, siostrę, szwagrów, ++ Martę i Adama Frejek, domostwo do Op. Bożej

24.03.2021 Środa

16.00 - Rudnik : Z okazji 50 urodzin Marioli z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, i zdrowie w dalszym życiu.

17.00 - Za + Józefa Stoszek, ++ rodziców, rodzeństwo z obu stron, ++ z rodzin Czempiel, Bijok i Stoszek; domostwo do Opatrzności Bożej.

25.03.2021 Czwartek - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

8.00 - Za ++ mamę Bronisławę Klocek w 2 rocznicę śmierci, ojca Władysława, ++ synów i synową Bożenę oraz za domostwo do Opatrzności Bożej - od syna Mieczysława.

17.00 - Za ++ Joannę, Pawła, Józefa, Martę Tomosz, Stanisława, Mariannę, Józefa, Emilię, Alojzego Agnieszkę Jurgała, Zofię, Henryka Folwarczny; domostwo do Opatrzności Bożej.

26.03.2021 Piątek

15.30 - Rudnik : Droga Krzyżowa

16.00 - Rudnik : Za ++ Józefa, Zofię Gabzdyl, syna Bronisława, synową Annę, wnuczkę Jadwigę, rodziców z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.15 - Droga Krzyżowa

17.00 - Msza św. 6 - tygodniowa - za + Franciszka Solnickiego, + Otokara Tomicę

27.03.2021 Sobota

8.00 - Z okazji 15 urodzin Pawła Stoszka z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.

17.00 - 1. Za ++ Franciszka i Bronisławę Waleczek.

2. Za + Annę Wątroba - od sąsiadów Henrykowski, Pilch

28.03.2021 NIEDZIELA PALMOWA - MĘKI PAŃSKIEJ

7.30 - Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata Władysława, ++ dziadków Filipek i Czakon.

9.30 - Rudnik : 1. Za ++ z rodziny Połednik, ++ synów Janusza i Zdzisława, + Weronikę Gwiżdż, dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Krystynę Machej - od wnuków Artura, Nikoletty, Frania

11.00 - Za + Feliksa Stoły w 2 rocznicę śmierci.

16.15 - Gorzkie Żale - Kazanie Pasyjne

17.00 - Za + syna Jana, ++ z rodzin Kamiński, Ryszka, Piecha, Mołek i Noga.