Porządek nabożeństw 2. - 9.10.2022

Ogłoszenia duszpasterskie


„Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. ” (św. Teresa z Lisieux )

02.10.2022 – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - MISJE ŚW. - zakończenie 

7.30 – Za ++ Władysława Żyłę w rocznicę śmierci, brata Wincentego, rodziców, teściów, domostwo do Opatrzności Bożej.

9.30Rudnik : Za ++ Franciszka Wawrzyczka, rodziców Annę i Franciszka, Filomenę, Franciszka Parchańskich, synów Wilhelma i Józefa, żonę Marię, Stanisława Widnic, Elżbietę Ochman, wszystkich ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące, ++ Księży, którzy u nas pracowali; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.00 – Za ++ Zofię, Józefa Żyła, ojca Józefa Stoszka, ++ dziadków i pokrewieństwo z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej. 

16.30 - Różaniec 

17.001. Z okazji 70 urodzin Barbary i Mieczysława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej w dalszym życiu. 

2. Za + żonę Marię Szajter w 11 rocznicę śmierci, ++ jej rodziców, teściów, szwagra Tadeusza.

03.10.2022 - Poniedziałek 

16.30 -Różaniec 

17.00 – Za ++ Annę, Kazimierza i Waleriana Pilch; domostwo do Opatrzności Bożej.

04.10.2022 - Wtorek Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu

16.30 - Różaniec 

17.001. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny Machej oraz życie wieczne dla Zmarłych. 

2. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę, + o. Ottona.

05.10.2022 - Środa Wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

16.00 - Rudnik : Za + Helenę Parchańską w rocznicę śmierci, ++ jej rodziców i teściów. 

16.30 - Różaniec 

17.00 – Za + męża Franciszka Wawrzyczka w 2 rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące domostwo do Opatrzności Bożej.

06.10.2022 - Czwartek

16.30 - Różaniec

17.001. Za ++ Józefa i Teresę Gremlik, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.

2. Za ++ Józefa Swobodę, syna Leszka, + Jana Handzla, ojców, teściów; za domostwo do Opatrzności Bożej.

07.10.2022 - Piątek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

16.00 -Rudnik : Za + Karola Czendlik, ++ z rodzin Czendlik i Kuboszek.

16.30 - Różaniec

17.00 - Za ++ Helenę, Józefa Foltyn, Annę, Józefa Parchański, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Foltyn – Parchański; domostwo do Opatrzności Bożej.

08.10.2022 - Sobota 

8.001. Za ++ mężów Pawła Bijok, Józefa Parchańskiego, rodziców i rodzeństwo z obu stron. 

2. - W intencji Seniorów – z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie. 

16.30Różaniec 

17.00 - 1. Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława Mołek, Franciszkę, Pankracego Kamińskich, Krzysztofa Nogę, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. W intencji Szymona – w 1 rocznicę urodzin i chrztu św.

09.10.2022 - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

6.30 – W intencji pielgrzymów udających się do Matki Bożej Królowej Pokoju do Medjugoria.

7.30 - Za + Ludmiłę Pupek w 19 rocznicę śmierci, + córkę Janinę. 

9.30 - Rudnik : Za ++ Franciszka Machej w 4 rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 – Za ++ Eugeniusza, Marcina, Małgorzatę, Rudolfa Machej, Elżbietę, Henryka Rudol, ++ z rodzin Machej, Rudol, Budzik, Żyła, Kołatek i Podstawny.

16.30 - Różaniec

17.00 1. Za + Dominikę Tumas, jej dziadków Annę, Józefa Foltyn, + Bolesława Moj, wszystkich ++ z rodzin Foltyn, Moj, Sławiński, Belchowski .

2. Z okazji 17 urodzin Wojciecha z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego i opiekę Opatrzności Bożej.