Porządek nabożeństw 14. - 21.01.2024

Ogłoszenia duszpasterskie


Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów ” ( św. Teresa z Lisieux )

14.01.2024 II NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Jarosława Koczy w rocznicę śmierci, jego dziadków Józefa, Joannę Kula, ++ dzieci, Józefa, Joannę Czyż, ++ dzieci - o Radość Nieba; domostwo do Opatrzności Bożej. 

9.30 - Rudnik : Za + Władysława Tomicę w 13 rocznicę śmierci, rodziców Teofila i Anielę, brata Otokara, siostrę Irenę, teściów Antoniego i Aurelię Szajter; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 – Za + Stanisława Drobek – od córki Joli z rodziną.

16.30 – NIeszpory

17.00 – Za ++ Annę, Emanuela Jojko.

15.01.2024 - Poniedziałek

17.00 - Za + Eugenię Szuster – od sąsiadów Mokrzyckich.

16.01.2024 - Wtorek

17.00 – 1. Za + Genowefę Wawrzyczek – od Małgorzaty, Danuty i Jolanty. 

2. Za + Czesława Męcnarowskiego – od Jana Kąkol, Katarzyny, Pawła Tylkowskich, Pauliny Golasowskiej. 

18.00 - O błogosławieństwo Boże dla rodzin z dzielnicy „ Karolinka ” - /p. Chmiel - p. Foltyn/

17.01.2024 - Środa Wspomnienie Św. Antoniego, opata

7.00 - Za + Józefa Szafarczyka – od rodziny Tomaszko.

16.00 - Rudnik : Za + Władysława Szuster, ++ z rodzin Szuster i Pszczółka.

18.00 - O błogosławieństwo Boże dla rodzin z dzielnicy Świerczyniec - /p. Ćwięczek – p. Morawiec/.

18.01.2024 - Czwartek

16.00 – Godzina Święta

17.00 – 1. Za + Marię Drobek – od kuzynek Janiny i Bronisławy z rodzinami. 

2. Za + Annę Stoły – od Marii z Żabnicy

18.00 - O błogosławieństwo Boże dla rodzin z dzielnicy Prawa Str. Piotrówki - - /p. Morawiec – p. Kraus/

19.01.2024 - Piątek Wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

16.00 Rudnik : Za ++ Lidię Majkut w 10 rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 – Za + Czesława Męcnarowskiego – od Janiny i Marka Foltyn z rodziną.

20.01.2024 Sobota 

8.00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Agnieszki – z okazji imienin.

10.00 – O błogosławieństwo Boże dla rodzin z dzielnicy Łubowiec I - /p. Foltyn – p. Branny/

17.00 – Za + Edwarda Jurgałę w rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, szwagrów Władysława, Józefa, Mariana, ++ Lucynę i Bogdana, dziadków z obu stron.

21.01.2024 III NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 - Za ++ Pawła, Annę, Michała Legierski, Zuzannę, Pawła Polok, Jadwigę Małyjurek; domostwo do Opatrzności Bożej.

9.30 - Rudnik : Za ++ Bronisławę Chmiel, męża i dzieci, dusze w czyśćcu cierpiące. 

11.00 – Za + Józefa Szafarczyka – od szwagrów Karola, Andrzeja Dariusza z rodzinami.

16.30 Nieszpory

17.00 – Za + Marię Drobek – od sąsiadów Staniek, Wawrzyczek, Kłósko, Bortlik oraz Marceliny i Michała Bortlik.