Porządek nabożeństw 11.-18.09.2022

Ogłoszenia duszpasterskie


„ Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. ” (św. Teresa z Lisieux )

11.09.2022 – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI – W RUDNIKU 

7.30 – Za ++ męża Franciszka Wawrzyczka, syna Bronisława, szwagrów Władysława, Franciszka i Józefa, ++ Ludmiłę, Irenę, brata Władysława, Emilię, Józefa Pupek, Justynę, Franciszka Wawrzyczek; domostwo do Opatrzności Bożej. 

9.30 – Za ++ rodziców Marię, Józefa Brachaczek, siostrę Antoninę, jej męża Emila, braci Józefa i Wiktora z żoną Zofią, Emilię, Walentego, Stanisława Sztymon, ++ z rodzin Brachaczek, Szajter, Fusik; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.00Rudnik1. Za Parafian 

2. W intencji Ofiarodawców i Budowniczych 

3. Za ++ rodziców Annę, Pawła Gabzdyl, żonę Wandę, brata Juliusza, ++ z rodzin Gazurek, Gabzdyl, Panek, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej. 

16.00 - Nieszpory – w Rudniku 

17.00 Kaplica Opatrzności Bożej : 1. Za ++ Wandę, Tadeusza Bortlik, Franciszka Kłósko, domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. Za ++ córki Urszulę i Ewę, rodziców Annę, Wincentego Bortel, Amalię, Józefa Kwiczala, szwagra Mariana, Justynę, Karola Węglarzy.

12.09.2022 - Poniedziałek

17.00 - Za ++ rodziców Antoninę, Adolfa Czempiel, 2 siostry, 2 braci, męża Bronisława, ++ z rodzin Czempiel i Łojko.

13.09.2022 - Wtorek Wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, biskupa li doktora Kościoła 

17.00 - Za ++ Marię, Bronisława Mokrzycki, Joannę, Alojzego Gocman, syna Teofila, Annę, Alojzego Stoły, synów Feliksa, Wiktora i Józefa, ++ Jadwigę, Antoniego Małyjurek, Marię, Józefa Piekar, Marcelę, Wiktora Stoły, dusze w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo Fatimskie - / w kościele parafialnym / 

18.00 - Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Stanisława Macurę, rodziców, teściów, ++ szwagrów Leona i Jana, Marię Szymeczek, 2 mężów, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

14.09.2022 - Środa ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

16.00 - Rudnik :1. Za ++ rodziców Rozalię, Józefa Staniek, brata Romana, dziadków z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. Za + Franciszka Gawłowskiego – od sąsiadów Gabzdyl i Grzebień. 

17.00 – Za ++ Zofię, Franciszka Machej, córkę Krystynę, zięciów Tadeusza i Władysława, ++ z rodzin Kołatek, Gocman, Pierchała, Dadok; domostwo do Opatrzności Bożej

15.09.2022 - Czwartek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

17.00 - Za ++ Zofię, Jana Gremlik, Edwarda Matuszek, Jolantę Ćwiertnia.

18.00Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Alojzego, Marię Ociepka, ++ z rodzin Ociepka, Węglarzy, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.09.2022 - Piątek Wspomnienie Świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa 

16.00 - Rudnik : Za ++ rodziców Alojzego, Marię Wawrzyczek, Alojzego Stefanię Tomica, córkę Annę, ++ z rodziny. 

17.00 - Msza św. szkolna : Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę, + o. Ottona. 

21.00 - Apel Jasnogórski

17.09.2022 - Sobota 

8.00 - Za ++ Annę, Jana Wija, ++ z rodzin Nedwed i Wija, + Jadwigę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za domostwo do Opatrzności Bożej 

17.00 - Za ++ Helenę, Franciszka Morawiec, Edwarda Branny, ++ dziadków z obu stron ; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.09.2022 - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 - W 40 rocznicę ślubu Adama i Renaty Foltyn z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata 

9.30 - Rudnik : Dziękczynna – w 70 rocznicę urodzin Tadeusza i 45 rocznicę pożycia małżeńskiego.

11.00 – Za ++ Adolfa Kałużę, Antoninę, Stanisława Sztuchlik ; domostwo do Opatrzności Bożej.

13.00Ślub rzym. : Joanna Kwaśny – Marek Siąkała

16.30 - Nieszpory– w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 - Kaplica Opatrzności Bożej : - 1. Za ++ męża Piotra, jego mamę Ludmiłę, ++ z rodziny, ++ Annę, Henryka Pucek, pokrewieństwo z obu stron ; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. - Za + Jadwigę Chrobak w 8 rocznicę śmierci.