Porządek nabożeństw 10. - 17.03.2019

Ogłoszenia duszpasterskie


10. 03.2019 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.30 Za ++ Władysława Motykę w 14 rocznicę śmierci, 2 żony Marię i Franciszkę, rodziców, teściów, Czesława Stoły, Marię, Michała Kąkol, siostrę Marię z mężem Józefem.

9.30Rudnik : Z okazji 60 - tych urodzin Tadeusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w dalszym życiu.

11.00 1. Za + Wilhelma Żyłę, ++ z rodziny Żyła.

2. Za + Dominikę Tumas - od wdzięcznych wychowanków kl. IVB Szkoły Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu.

16.15 Gorzkie Żale - Kazanie Pasyjne

17.00 1. Za ++ męża Stanisława w 6 rocznicę śmierci, szwagierkę Marię, szwagrów Kazimierza, Tadeusza, Jerzego, teściów Annę, Antoniego Mołek, ++ z rodzin Mołek, Kamiński, ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec ++ z rodziny Sojka; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. Za + Renatę Kohut - od wychowawczyni klasy p. Melanii Machej z rodziną z Cieszyna.

11.03.2019 Poniedziałek

17.00 Za ++ Marię, Karola Kuś, córkę Agnieszkę, synów Józefa, Gustawa , jego żonę Bronisławę, synową Bogusławę.

12.03.2019 Wtorek

8.00 Za ++ męża Pawła Bijok, siostrę Marię, brata Franciszka, rodziców z obu stron.

17.00 Za ++ Emilię, Karola Mazurek, córki Emilię i Marię z mężami, synową Agnieszkę, wnuka Janusza, kuzyna Bronisława Hanzel, ++ z rodzin Mazurek, Czendlik, Hanzel, Tomica, dusze w czyśćcu cierpiące.

13.03.2019 Środa

16.00Rudnik : Za + Karola Czendlik - od rodziny Przywara z Cieszyna.

17.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patrycji z okazji imienin.

14.03.2019 Czwartek

17.00 1. Za ++ rodziców Wandę, Alojzego Klimosz, ++ z rodzin Czakon, Klimosz, Świerkosz i Chybiorz.

2. Za ++ Antoniego Bujok, synów Jana i Edwarda.

15.03.2019 Piątek

15.30 Rudnik : Droga Krzyżowa

16.00 Rudnik : Za + Franciszka Machej - od syna Romana z rodziną.

16.15 Droga Krzyżowa

17.00 Msza św. szkolna : Za ++ rodziców Emilię, Franciszka Matuszek, ++ dzieci, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.03.2019 Sobota

8.00 Za ++ Zofię, Józefa Brychcy, syna Franciszka, szwagra Kazimierza, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za + Karola Jojko w 1 rocznicę śmierci.

21.00 Apel Jasnogórski

17.03.2019 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.30 Za ++ matkę Annę Jojko, męża Józefa Machej.

9.30 Rudnik : Z okazji 68 urodzin Edwarda Pawełka z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Licheńskiej.

11.00 1. Z okazji 90 urodzin Pankracego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Opatrzności Bożej w dalszym życiu.

2. Za ++ męża Józefa Pala, rodziców, teściów, synową Jadwigę, szwagra Bolesława, dziadków z obu stron, Sabinę, Jana Kowalewskich, córkę Bożenę; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.15 Gorzkie Żale - Kazanie Pasyjne

17.00 Za ++ męża Pawła Bijok, siostrę Marię, rodziców z obu stron.