Porządek nabożeństw 08. - 15.07.2018

Ogłoszenia duszpasterskie


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 08. - 15.07.2018

08. 07.2018 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - Odpust ku czci Opatrzności Bożej

7.30 Z okazji 50 urodzin Benedykta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

9.30Rudnik : Za ++ Anielę Tomica, jej męża Teofila, córkę Irenę, syna Władysława, ++ z rodziny. 

11.00 Kaplica Opatrzności Bożej : 1. Za Parafian

2. Za ++ rodziców Annę, Józefa Foltyn, Emilię, Adolfa Szypuła, ++ pokrewieństwo.

3. Za ++ Annę, Jana i Marię Macura, Stanisława Bagieńskiego, + Zygmunta Grzywę.

16.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Franciszka Brychcy w 9 rocznicę śmierci, jego rodziców Zofię i Józefa Brychcy; domostwo do Opatrzności Bożej.

09.07.2018 Poniedziałek

17.00 Za + Bogusława Goryczkę, + matkę Helenę; domostwo do Opatrzności Bożej.

10.07.2018 Wtorek

8.00 Za ++ rodziców Elżbietę, Henryka Cyrzyk, dziadków Joannę, Józefa Nowak, Ludwinę, Józefa Cyrzyk, wujka Ottona i Andrzeja Zelik.

17.00 W intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci.

11.07.2018 Środa ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY

16.00 Rudnik : Za ++ Franciszka Chmiel w 18 rocznicę śmierci, ojców, siostry Annę i Justynę, z mężem Józefem, syna Władysława, Bronisława Gabzdyl, brata Józefa, żonę Helenę, ojców, Elżbietę Hanzel, Marię Gawron, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Alojzję Dziedzic, jej rodziców i teściów, siostry i braci, syna Romana, jego żonę Anielę, zięciów Piotra i Józefa, ++ z rodzin Dziedzic, Brachaczek, Pieron, Machej, Iskra.

12.07.2018 Czwartek Wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

17.00 1. Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata Władysława, dziadków z obu stron, Annę, Henryka Gabzdyl, 2 córki, synową Marię, zięcia Józefa, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

2. Za + Elżbietę Hanzel - od rodzin Hanzel, Herman, Kowalski.

13.07.2018 Piątek Wspomnienie Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

16.00 Rudnik : Za ++ Władysława Hanzel w 6 rocznicę śmierci, rodziców Henryka i Marię, + Janinę Raszka; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Stanisława Szafarczyka w 5 rocznicę śmierci, jego rodziców Marię i Władysława, teściów Helenę i Leona; domostwo do Opatrzności Bożej.

19.00Nabożeństwo Fatimskie

14.07.2018 Sobota

8.00 Za + Józefa Handzel, ++ z rodziny.

17.00 Podziękowanie za otrzymane łaski w 40 rocznicę ślubu Anny i Mariana, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia oraz opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

15.07.2018 XV NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za + Stanisława Kuczaj.

9.30 Rudnik : Za + Elżbietę - w 14 rocznicę śmierci, 2 mężów, syna Wilhelma, zięcia Wilhelma Szuster; domostwo do Opatrzności Bożej

11.00 Za ++ Annę Szajter, męża Franciszka, syna Antoniego, córkę Marię, 2 zięciów; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Nieszpory

17.00 Za ++ Jana, Małgorzatę Szewczyk, ++ z rodzin Żyła i Wlach.