Porządek nabożeństw 03. - 10.12.2023

Ogłoszenia duszpasterskie


„ Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów ” ( św. Teresa z Lisieux )

03.12.2023 I NIEDZIELA ADWENTU 

7.30 – Marię, Karola Sufa, braci Andrzeja i Karola, dziadków, + Krzysztofa Bijok, ++ z bliższej i dalszej rodziny, ++ Księży, pracujących w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności Bożej. 

9.30 - Rudnik : Za + Franciszka Machej w 5 rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 – Za ++ Otylię, Antoniego, ++ rodziców.

16.30 Nieszpory

17.00 – Za ++ Krystynę, Władysława Biegun, Małgorzatę Machnik, Stanisława Prus, wszystkich ++ z rodzin Machnik, Biegun, Podgórski; domostwo do Opatrzności Bożej.

04.12.2023 - Poniedziałek Wspomnienie Św. Barbary, dziewicy i męczennicy

7.00 Rudnik - Roraty : Za + Annę Stoły – od Barbary i Krzysztofa z Żabnicy.

9.30 Rudnik : W intencji Górników i ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem Św. Barbary.

11.00 W intencji Górników i ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem Św. Barbary.

17.00 Roraty : - Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę, + o. Ottona.

05.12.2023 - Wtorek

7.00 - Rudnik – Roraty : Za + Stanisława Drobek – od kolegi Jana Kuczery z żoną z Pogwizdowa.

17.00 – Roraty : 1. Za ++ mamę Marię Szajter, dziadków Marię, Jana Stoszek, Annę, Ferdynanda Bierski, Marię, Józefa Szajter, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. Za + Irenę Kukuczka, siostrę Helenę Parchańską, ++ dziadków Stefanię i Jana Parchański.

06.12.2023 - Środa Wspomnienie Św. Mikołaja, biskupa

16.00 - Rudnik : Za + Irenę Lebioda w 6 rocznicę śmierci.

17.00 - Roraty : Za ++ Marię, Józefa Piekar, ++ z rodziny Gremlik.

07.12.2023 Czwartek Wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

7.00 – Rudnik – Roraty : Za + Czesława Męcnarowskiego – od kolegów i koleżanek z Firmy Tralleborg

16.00 – Godzina Święta

17.00 – Roraty : 1. Za ++ Leokadię, Franciszka Przywara, Barbarę Żelińską, Leona, Jadwigę, Irenę Małecki, + Stanisława Jurgałę. 

2. Za ++ Helenę, Karola Machej, syna Leona, ++ Emilię, Leona, siostrę Helenę, Stanisławę Gabzdyl, dziadków Teresę, Karola Stuchlik, Annę, Alojzję, Pawła Tomaszko, synową Emilię, domostwo do Opatrzności Bożej.

08.12.2023 Piątek UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

16.00 Rudnik : Za ++ Marię, Justyna Węglarzy, syna Józefa, Emilię, Franciszka Grzybek, ++ z rodziny Grzybek.

17.00 – Msza św. szkolna : Za ++ Joannę, Jana Bijok, córkę Emilię, Annę, Józefa, Martę Żyła, Marię, Alojzego Brzezina, Stefanię, Piotra Sobótka; domostwo do Opatrzności Bożej.

09.12.2023 Sobota 

8.00 – Za ++ Zofię Drałus w rocznicę śmierci, brata Michała, rodziców, ++ z rodzin Drałus, Ściskała.

17.00 – Za + ojca Franciszka Kłósko; domostwo do Opatrzności Bożej.

10.12.2023 II NIEDZIELA ADWENTU

7.30 Za ++ Antoninę, Jana, ++ z rodziny.

9.30 - Rudnik : Za ++ Irenę Ćwięczek w 3 rocznicę śmierci, męża Władysława, ++ rodziców z obu stron. 

11.00 – Za ++ Leona, Helenę Wawrzyczek, ++ z rodzin Wawrzyczek i Gawłowski.

16.30 Nieszpory

17.00 – Za ++ Stanisława, Jolantę Kuchejda, Stefanię, Józefa Kuchejda, Zofię, Franciszka Żyła, ++ z rodzin Kuchejda, Żyła, Matuszny, Chudy, Brzózka.