Dodatkowe informacje

Ogłoszenia duszpasterskie


Drodzy Parafianie

Z przykrością przypominamy, że zgodnie z przepisami sanitarnymi na czas epidemii wydanymi przez władze państwowe i kościelne, święcenie pokarmów w Wielką Sobotę nie może się odbyć w kościele. Poniżej zamieszczamy instrukcję jak poświęcić pokarmy wielkanocne w domu. Do instrukcji dołączamy tekst modlitwy błogosławieństwa rekomendowany przez Episkopat Polski.

Przypominamy też, że decyzją władz z dnia 9 kwietnia, WSZYSTKIE dotychczasowe obostrzenia odnośnie do ilości uczestników świątecznych Mszy Świętych zostają utrzymane. We Mszach może uczestniczyć tylko 5 osób, czyli rodzina zamawiająca intencję. Obrzędy Wielkiego Tygodnia (W. Czwartek, W. Piątek, W. Sobota) muszą zostać odprawione BEZ UCZESTNICTWA WIERNYCH.

Jak poświęcić pokarm w domu podczas Wielkanocy?

 Błogosławieństwo pokarmów powinno odbyć się przed posiłkiem, czyli podczas śniadania wielkanocnego w niedzielę.

Do przeprowadzenia błogosławieństwa potrzebna jest świeca oraz Pismo Święte, z którego należy przeczytać jeden z fragmentów Ewangelii (tekst Pisma Świętego z 1 Tes 5, 16-18 lub o tekst Pisma Świętego z Mt 6, 31ab. 32b-33).

Po jej odczytaniu rodzina rozpoczyna modlitwę Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo oraz Wierzę w Boga.

Później głowa rodziny mówi:

"Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i tak jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, tak Ty przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen".

Później można przystąpić do śniadania wielkanocnego.