Odnowienie wnętrza Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich

WydarzeniaOdnowienie wnętrza Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich zostało zrealizowane w ramach projektu o nr. rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001886 pn. Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe/Společně pracujeme, abychom udrželi naše kulturní dědictví współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyńki – Těšinké Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Partnerami projektu „Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe/Společně pracujeme, abychom udrželi naše kulturní dědictví” są Gmina Hażlach, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich oraz Římskokatolická farnost Český Těšín (Republika Czeska)

Kaplica pałacowa pw. Opatrzności Bożej należy do zespołu pałacowego w Kończycach Wielkich (gmina Hażlach). Sama kaplica została wzniesiona w 1776 r. w miejscu wcześniejszego obiektu drewnianego. Pod koniec drugiej wojny światowej kaplica była mocno uszkodzona. Później, podobnie jak sąsiedni pałac, została zabrana przez państwo. W zaniedbanym stanie powróciła do kończyckiej parafii dopiero w 2002 roku. Kaplica Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków. W ramach projektu wykonano prace renowacyjne Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich:

  1. skuto stare tynki wewnątrz kaplicy na ścianie na wysokości do 80 cm od strefy zawilgocenia;

  2. zagruntowano odsłonięte powierzchnie;

  3. wykonano obrzutki;

  4. nałożono tynk renowacyjny i szpachlówki;

  5. usunięto farby klejowej ze ścian i sufitu;

  6. zagruntowano całą powierzchnię środkiem gruntującym;

  7. uzupełniono tynki, usunięto pęknięcia na powierzchni ścian;

  8. pomalowano ściany i sufit kaplicy farbą silikatową.

Dzięki wykonanym robotom poprawiła się atrakcyjności przestrzeni publicznej w gminie Hażlach, jak również zwiększyła się dostępność do potencjału dziedzictwa sakralnego i kulturowego gminy.

W odnowionych wnętrzach kaplicy będą organizowane działania kulturalne - występy chórów, koncerty na które już Państwa zapraszamy.

Odnowioną Kaplicę Opatrzności Bożej można zwiedzać ………. lub po telefonicznym uzgodnieniu pod nr. …………………………..