Porządek nabożeństw 8. - 15.10.2023

Ogłoszenia duszpasterskie


Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów ” ( św. Teresa z Lisieux )

08.10.2023 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30 – Za + Ludmiłę Pupek w 20 rocznicę śmierci, + córkę Janinę. 

9.30 - Rudnik : Za ++ Genowefę, Józefa Handzel, Helenę, Antoniego Żerdka, Franciszkę, Franciszka Tomica, Alojzję, Jana Handzel, Józefa Greń, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława Mołek, Franciszkę, Pankracego Kamińskich, ++ z rodzin Urbaniec, Konig, Mołek, Kamiński, + Teresę Chrobak.

16.00 Różaniec

17.00 – Za + Dominikę Tumas, ++ jej dziadków Annę, Józefa Foltyn, Bolesława Moj, wszystkich ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

09.10.2023 - Poniedziałek

16.30 Różaniec

17.00 - Za ++ Józefa Swobodę, syna Leszka; domostwo do Opatrzności Bożej.

10.10.2023 - Wtorek

16.30 Różaniec

17.00 – 1. Za ++ Stanisława Golasowskiego w 10 rocznicę śmierci, rodziców Emilię i Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące. 

2. Za ++ Bronisławę Glajcar, męża Jana, ++ syna, synową, dusze w czyśćcu cierpiące, ++ Księży, którzy pracowali w naszej parafii.

11.10.2023 - Środa

16.00 – Rudnik : Za + Władysławę, Franciszka Kłósko, ++ z rodzin Klocek, Lebioda, Chmiel.

16.30 Różaniec

17.00 – Za + Annę Szczyrba, ++ z rodzin Krajs i Żyła.

12.10.2023 Czwartek

16.00 – Godzina Święta - Różaniec

17.00 – 1. Za ++ Stanisława Dalach, jego rodziców, ++ Emilię, Franciszka, Jana Grzybek; domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. Za ++ Emilię, Franciszka Matuszek, męża Antoniego Tymon, jego rodziców i rodzeństwo.

3. Za ++ rodziców Karola, Marię Bierski, rodzeństwo z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

13.10.2023 Piątek Wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

16.00 Rudnik : Za ++ Amalię Bijok w 17 rocznicę śmierci, męża Edwarda.

16.15 Nabożeństwo Fatimskie - Różaniec

17.00 – Msza św. szkolna : Za ++ Annę, Tomasza Grzybek, Helenę, Franciszka Goryczka, syna Bogusława, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

14.10.2023 Sobota 

8.00 – Za ++ rodziców Genowefę, Franciszka Wawrzyczek, brata Bronisława, teścia Władysława z żoną Zuzanną, szwagra Jana, dziadków Justynę i Franciszka, Emilię i Józefa, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

13.00 – Ślub rzym.: Aleksandra Foltyn – Jakub Gwiazda

16.30 Różaniec

17.00 - Za ++ Marię, Józefa Stuchlik, ich rodziców, + Erwina, ++ z rodzin Stuchlik, Lebioda, Kroczek, + Franciszka Branny; domostwo do Opatrzności Bożej.

15.10.2023 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 - Za ++ rodziców Genowefę i Franciszka, syna Bronisława, szwagrów Władysława, Franciszka, Ludmiłę Pupek, braci Władysława, Józefa, Irenę Pupek, Emilię, Józefa Pupek, Franciszka, Justynę Wawrzyczek; domostwo do Opatrzności Bożej.

9.30 - Rudnik : Za ++ Karola Szajter, żonę Helenę, rodziców z obu stron, córkę Helenę, zięcia Zbigniewa, Stanisławę Grubka; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 – Za + Bronisławę Jojko – od rodzin Bierski, Żyła i Kołatek.

16.15 Nabożeństwo Papieskie - Różaniec

17.00 Za + ojca Józefa Stoszka, rodziców Zofię i Józefa Żyła, ++ dziadków i całe ++ pokrewieństwo z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.