Rada parafialna

"Znamienną cechą stanu życia laikatu jest specyficzny charakter świecki, a jego kościelna posługa polega na świadczeniu i przypominaniu na swój sposób kapłanom znaczenia rzeczywistości ziemskich i doczesnych w zbawczym planie Boga."

Christifideles laici, 55

Parafialna Rada Duszpasterska to grupa osób służąca proboszczowi radą we wszystkich sprawach dotyczących parafii - to z jednej strony "głos doradczy", a z drugiej "głos ludu", głos parafian. Zadaniem Rady jest przede wszystkim wspomaganie duszpasterzy w posłudze na rzecz Kościoła lokalnego. Do jej szczegółowych zadań należą: pobudzanie inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii oraz wysuwanie propozycji dotyczących spraw parafii. 

W naszej parafii Parafialną Radę stanowi około 35 osób, ale każdy, kto chce przekazać jakieś swoje dobre myśli, rady, pomysły czy chce w jakikolwiek sposób przyjść ze swoją pomocą, aby nasza parafia dynamicznie się rozwijała, aby była wspaniałą wspólnotą wspólnot a zarazem jedną wielką Bożą Rodziną może przyjść na ogłaszane spotkanie Rady Duszpasterskiej.