Porządek nabożeństw 31.03. - 7.04.2024

Ogłoszenia duszpasterskie


Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów ” ( św. Teresa z Lisieux )

31.03.2024 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

7.30 – Za Parafian 

9.30 - Rudnik : Dziękczynna – w 15 rocznicę ślubu Anny i Łukasza, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata.

11.00 – Dziękczynna - w 70 rocznicę urodzin Marii z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu. 

16.30 – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne

17.00 – Za ++ Otylię i Antoniego, ++ rodziców.

01.04.2024 - PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

7.30 – Za ++ Genowefę Drałus w rocznicę śmierci, męża Józefa, ++ rodzeństwo z rodzin Drałus i Ściskała.

9.30 - Rudnik : Za + brata Władysława Szuster, rodziców Helenę i Wilhelma, dziadków Ewę i Ludwika, Elżbietę i Emila Tomica.

11.00 - Z okazji 50 urodzin Lucyny z prośbą o błogosławieństwo Boże , opiekę Opatrzności Bożej i zdrowie dla całej rodziny.

02.04.2024 - WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

17.00 – 1. Za ++ Filomenę, Józefa Matuszek, syna Edwarda, wnuczkę Jolantę. 

2. Za ++ Erwina, Martę Żyła, Józefa, Annę Foltyn, ++ z rodzin Żyła, Foltyn, Belchowski.

03.04.2024 - ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY

16.00 - Rudnik : Za + Franciszka Gawłowskiego w 2 rocznicę śmierci; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 – Za ++ rodziców Józefa, Zofię Brychcy, 2 braci, szwagra Kazimierza, ++ Księży pracujących w naszej Parafii, dusze w czyśćcu cierpiące.

04.04.2024 - I CZWARTEK - W OKTAWIE WIELKANOCY

17.00 – 1. Za ++ Zofię, Rudolfa Żydek, córkę Bronisławę, Annę, Rudolfa Grygierek, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Żydek i Grygierek. 

2. – Za + Stanisława Kuczaj, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, ++ Edwarda, Danielę Foltyn, ++ z rodzin Kuczaj, Foltyn, Wiśniowski.

05.04.2024 - I PIĄTEK - W OKTAWIE WIELKANOCY

16.00 - Rudnik : Za + Piotra Czakon.

17.00 – Za ++ Eugenię, Emila Szuster, ++ z rodzin Szuster i Wawrzyczek.

06.04.2024 - I SOBOTA – W OKTAWIE WIELKANOCY

8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

17.00 – 1. Za + męża Benedykta Gabzdyl w 2 rocznicę śmierci, teściów Helenę , Bolesława Gabzdyl, ++ z rodzin Gabzdyl, Żydek, dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Zofię Hanzel – od Lidii Łyduch z Cisownicy.

07.04.2024 II NIEDZIELA WIELKANOCNA – CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

7.30 - Za + Erwina Lebiodę w 7 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Lebioda, Stuchlik, Kroczek; domostwo do Opatrzności Bożej.

9.30 - Rudnik : Za ++ Annę, Jana Hanzel, rodziców z obu stron, Annę, Jana Kowalski, Helenę, Karola, Emilię Herman, ++ z rodzin Hanzel, Herman, Kowalski, Węglorz; domostwo do Opatrzności Bożej

11.00 – Z okazji 18 urodzin Kamila z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Opatrzności Bożej i Dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.

15.00 GODZINA MIŁOSIERDZIA

17.00 – Za + męża Stanisława, rodziców z obu stron, braci Tadeusza, Józefa, Franciszka, siostrę Małgorzatę, szwagierkę Marię, szwagra Teodora, bratową Walerię; domostwo do Opatrzności Bożej.