Porządek nabożeństw 26.11 - 03.12.2023

Ogłoszenia duszpasterskie


Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów ” ( św. Teresa z Lisieux )

26.11.2023 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

7.30 – W intencji członków Adoracji Nocnej w Rodzinach z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, a dla Zmarłych o wieczną szczęśliwość. 

9.30 - Rudnik : Za + Bronisława Gabzdyl – w rocznicę śmierci, żonę Anielę, ++ ojców i dziadków, ++ z rodzin Gabzdyl, Chmiel, Żyła, Tomica, Gawron, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 – 1. Chrzest: Eliza Bożena Miech

2. Za ++ Marię, Wilhelma Żyła, ++ z rodzin Żyła i Parchański

16.30 Nieszpory

17.00 – Za ++ rodziców Zofię, Ferdynanda Świeży, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, zięciów Józefa i Bronisława, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

27.11.2023 - Poniedziałek

17.00 - 1. Za + Irenę Żyła – w 7 rocznicę śmierci, ++ męża Jana, siostrę Henriettę, ++ rodziców, teściów, + Rafała Smyrczyk. 

2. Za + Annę Hanzel - od rodziny Gąsior - / odprawia Ks. Grzegorz poza Parafią /.

28.11.2023 - Wtorek

17.00 – 1. Za ++ Joannę, Pawła Tomosz, Stanisława Jurgałę, ++ z rodzin Tomosz, Jurgała, Folwarczny, Ciemała; domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. Z okazji 50 urodzin Izabeli z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

29.11.2023 - Środa

16.00 - Rudnik : Za ++ Wandę Gabzdyl, Annę, Pawła Gabzdyl, Marię, Józefa Panek, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 - Za ++ Józefa Drałus w rocznicę śmierci, żonę Genowefę, rodzeństwo ++ z rodzin Drałus i Ściskała.

30.11.2023 Czwartek ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

16.00 – Godzina Święta

17.00 – 1. Za + Antoniego Bujok, ++ synów Edwarda i Jana. 

2. Za + Stanisława Drobek – od Anny i Alicji Handzel z rodziną.

01.12.2023 I Piątek

16.00 Rudnik : W intencji Marceliny - z okazji 30 urodzin – podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

17.00 – Msza św. szkolna : Z okazji 50 urodzin Tomasza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w dalszym życiu.

02.12.2023 I Sobota 

8.00 – Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

17.00 – 1. Za + Krystynę Stoszek – w 5 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Stoszek i Pietrzyk oraz za domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. Za ++ Eugenię, Emila Szuster – od wnuczki Barbary z rodziną.

03.12.2023 I NIEDZIELA ADWENTU

7.30 Za ++ rodziców Marię, Karola Sufa, braci Andrzeja i Karola, dziadków, + Krzysztofa Bijok, ++ z bliższej i dalszej rodziny, ++ Księży pracujących w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności Bożej.

9.30 - Rudnik : Za + Franciszka Machej w 5 rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące. 

11.00 – Za ++ Otylię i Antoniego, ++ rodziców.

16.30 Nieszpory

17.00 – Za ++ Krystynę, Władysława Biegun, Małgorzatę Machnik, Stanisława Prus, wszystkich ++ z rodzin Machnik, Biegun, Podgórski; domostwo do Opatrzności Bożej.