Porządek nabożeństw 24. - 31.07.2022

Ogłoszenia duszpasterskie


„ Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. ” (św. Teresa z Lisieux )

24.07.2022 - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30 – Z okazji 30 urodzin Dawida z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny. 

9.30Rudnik : Za + Elżbietę Bijok 

11.00 – Za ++ Władysława Matuszek w 30 rocznicę śmierci, brata Franciszka, siostrę Zofię, ich rodziców, + Kazimierza Walicę, dusze w czyśćcu cierpiące. 

16.30 - Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej 

17.00Kaplica Opatrzności Bożej : 1. Za ++ Roberta Wawrzyczka, wnuczkę Beatę, zięcia Leszka, rodziców z obu stron, Henryka, Ernestynę Wawrzyczek, 3 siostry, 2 braci, + Ks. Franciszka Kubaloka, ++ z rodzin Wawrzyczek, Baraniok, Pawłowski; domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. Z okazji 10 urodzin Gabriela, 13 urodzin Jakuba oraz urodzin Jarosława z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie.

25.07.2022 - Poniedziałek ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA 

17.00 – Za + syna Tadeusza w 1 rocznicę śmierci, + jego ojca Bolesława, ++ z rodziny.

26.07.2022 - Wtorek Wspomnienie Świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny 

17.00 - Za + Stanisława Jurgałę, ++ z rodzin Jurgała, Przywara, Tomosz, Małecki. 

18.00 - Kaplica Opatrzności Bożej : W intencji Imienniczek Św. Anny – z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

27.07.2022 - Środa 

16.00Rudnik : Za ++ Anielę, Teofila Tomica, córkę Irenę, synów Władysława i Ottokara 

17.00 – Za + męża Józefa Palę w 10 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, synową Jadwigę, szwagrów Bolesława i Józefa, dziadków z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

28.07.2022 - Czwartek 

17.00 - Za ++ męża Józefa, rodziców, teściów, siostrę Grażynę, dusze w czyśćcu cierpiące. 

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Erwina Gilowskiego, jego rodziców, Ewę, Kazimierza Jamroz, syna Kazimierza, Emilię, Jana Pilch, 3 synów, ++ pokrewieństwo.

29.07.2022 - Piątek Wspomnienie Świętych Marty, Marii i Łazarza 

16.00 Rudnik : Za + Władysława Wawrzyczka w 10 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, szwagra Waldemara, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej. 

17.00 - Za + Helenę Żerdka, + Halinę Kuchejda – 6 tygodni po śmierci.

30.07.2022 - Sobota 

8.00 - Za + Marcina Machej – od rodziny Rudol. 

14.00 - Ślub rzym. : Magdalena Białożyt – Jakub Kraus 

17.00 – Za ++ Martę, Erwina Żyła, ++ z rodzin Żyła i Kuś.

31.07.2022 - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 - Za + Benedykta Gabzdyl – od żony i dzieci.

9.30 - Rudnik : Za + Karola Cymorek w 2 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Cymorek, Wawrzyczek, Gabzdyl; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 – Za + Wandę Grzybek – od Janiny Macura.

16.30 - Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 - Kaplica Opatrzności Bożej : - 1. Dziękczynna – z okazji 33 urodzin Iwony, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Opatrzności Bożej.

2. Za + Elżbietę Rudol – od domowników.