Porządek nabożeństw 2.-9.08.2020

Ogłoszenia duszpasterskie


02.08.2020 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za + Stanisława Kuczaj.

9.30 Rudnik : Za ++ Józefa, Genowefę Handzel, ++ rodziców z obu stron, Antoniego Żerdka, Józefa Greń, ++ z rodzin Handzel - Tomica, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

Chrzest : Martyna Anna Pszczółka

11.00 Za ++ Józefa Tomicę, Annę, Antoniego Szwarc, ich rodziców, + Bronisława, ++ Helenę, Stanisława i Bronisławę, ++ z rodzin Tomica i Szwarc oraz za domostwo do Opatrzności Bożej. Roczki : Wiktoria Gabzdyl ; Franciszek Machej

16.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Pawła Żyłę, 2 żony Zofię i Annę, ++ Jana i Małgorzatę Szewczyk.

19.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Otylię, Antoniego Wieliczka, ++ rodziców z obu stron.

03.08.2020 Poniedziałek

17.00 Za ++ Teresę, Henryka Morawiec, syna Władysława, córkę Marię, Herminę, Jana Chmiel, syna Bronisława; domostwo do Opatrzności Bożej.

04.08.2020 Wtorek Wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

17.00 Za ++ Emila Kuchejdę, jego rodziców Pawła i Marię, + ojca Rudolfa Machej i brata Eugeniusza.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Z okazji 40 urodzin Magdaleny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

05.08.2020 Środa

16.00 Rudnik : Za ++ Ludwika, Małgorzatę Mikołajczyk, dziadków z obu stron,; domostwo do Opatrzności Bożej. 

17.00 Za ++ Alojzję, Jana Żyła, syna Erwina, córkę Anielę, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

06.08.2020 I Czwartek ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

17.00 Za ++ Edwarda Branny, dziadków z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za + Anielę Błasiak - od Urszuli i Mieczysława Czakon.

07.08.2020 I Piątek

16.00 Rudnik : Za ++ Marię Węglarzy w 3 rocznicę śmierci, męża Justyna, syna Józefa, ++ rodziców, rodzeństwo, ++ z rodziny.

17.00 Za + Józefa Matuszek, jego rodziców i teściów, ++ pokrewieństwo.

08.08.2020 Sobota Wspomnienie Św. Dominika, prezbitera

8.00 Dziękczynna - z okazji 70 urodzin Jana, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Bożej Opatrzności i zdrowie w dalszym życiu.

14.00 Dziękczynna - z okazji 60 urodzin Heleny i Stanisława, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Bożej Opatrzności w dalszym życiu.

17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

09.08.2020 XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za ++ Zuzannę, Pawła Polok, Pawła, Annę, Michała Legierskich, Annę, Franciszka Kobielusz, ++ z rodzin Polok, Legierski, Kwiczala.

9.30 Rudnik : Za ++ Franciszka Chmiel, 2 siostry, ojców, dziadków, ++ z rodzin Żyła, Chmiel, Tomica, Gabzdyl, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Do Miłosierdzia Bożego, Matki Bożej i Ducha Świętego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla wnuków Klaudiusza, Kamila, Juliana i Liwii oraz ich rodziców.

16.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej

17.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Władysława Morawiec, rodziców, teściów, 3 siostry; domostwo do Opatrzności Bożej.

19.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za + Ottona Czaudernę - od pracowników Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie