Porządek nabożeństw 12. - 19.02.2023

Ogłoszenia duszpasterskie


Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów ” ( św. Teresa z Lisieux )

12.02.2023 VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30 - Za ++ rodziców Marię, Karola Sufa, braci Karola i Andrzeja, dziadków, + Krzysztofa Bijok, ++ z bliższej i dalszej rodziny, ++ Księży pracujących w naszej Parafii ; domostwo do Opatrzności Bożej. 

9.30 - Rudnik : Za + Ottokara Tomicę w 2 rocznicę śmierci, ++ 2 zięciów Czesława i Józefa. 

11.00 – Za + Stanisława Matuszek – od sąsiadów z Bloku i p. Mazgaj.

16.30 - Nieszpory

17.00 - Za ++ Adelę i Jana Tomica.

13.02.2023 - Poniedziałek 

17.00 - 1. Za ++ Annę, Jana Waleczek, ++ z rodziny.

2. Za + Marka Handzel – od Marysi i Krzysztofa z Istebnej - / odprawia Ks. Grzegorz poza parafią /

14.02.2023 - Wtorek ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA MNICHA I METODEGO, BISKUPA, PATRONÓW EUROPY

17.00 – 1. Za + Halinę Kuchejda – od kuzynów z Kończyc Małych i Zebrzydowic. 

2. Za + Helenę Bizoń – od Justyny.

15.02.2023 Środa

16.00 – Rudnik : Za + ojca Leopolda Winkler, ++ dziadków z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 - Za ++ Waleriana, Annę Pilch, syna Kazimierza, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.02.2023 Czwartek

16.00 GODZINA ŚWIĘTA - Nabożeństwo Papieskie

17.00 - 1. Za ++ Justynę, Karola Węglarzy, ++ ojców Jana Machej, Roberta Majętnego, ++ Księży pracujących w naszej Parafii, dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Józefa Herman, jego rodziców, teściów, siostrę, szwagrów; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.02.2023 Piątek

16.00 - Rudnik : Za ++ Martę Szczypka, męża Augustyna, Anielę Brachaczek, 2 mężów, Emilię, Augustyna Szczypka, Tadeusza Szczypkę, Elżbietę Bijok, Helenę, Stanisława Biedrawa, Elżbietę, Józefa Lose; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 – Za + Wojciecha Łazarza – od rodzin Kańka i Kura.

18.02.2023 Sobota 8.00 - Za + Marię Bajer.

17.00 – Za + męża Józefa Gabzdyl, ++ rodzeństwo, rodziców i teściów.

19.02.2023 VII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30 - Za + Helenę Bizoń – od Anny Matuszek.

9.30 - Rudnik : Za ++ Marię, Józefa Machej, Krystynę Machej, Juliannę, Józefa Ogrocki, Bronisławę, Władysława i Stanisława Ogrocki, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 - Za + Zofię Gremlik – od Anny, Piotra, oraz Anny, Eugeniusza Chwolek z rodzinami. 

16.30 Nieszpory 

17.00 Za + Dominikę Tumas w 4 rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.