Porządek nabożeństw 06.-13.03.2022

Ogłoszenia duszpasterskie


„Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.”  (św. Teresa z Lisieux )

06.03.2022 - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

7.30 – Za + męża Józefa Machej w 16 rocznicę śmierci, matkę Annę Jojko w 9 rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące. 

9.30 - Rudnik : Za ++ rodziców Bronisława, Anielę Gabzdyl, ++ z rodzin Gabzdyl, Chmiel, Tomica, Cymorek, Wawrzyczek; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.00Chrzty : Szymon Franciszek Michalik ; Hanna Małgorzata Smolorz 

16.30 - Różaniec – w intencji Ojczyzny i pokój dla Świata 

17.00 – Za ++ rodziców Marię, Bolesława Żyła, brata Bronisława, + Mariana Walnika, ojców Franciszka Wawrzyczka, Tadeusza Kluza, Stanisława Armatę, ++ pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

07.03.2022 - Poniedziałek 

17.00 – Za ++ Emilię, Karola Mazurek, córki Emilię i Marię z mężami, synową Agnieszkę, wnuki Janusza, Bronisława i Andrzeja, ++ z rodzin Mazurek, Czendlik, Hanzel, Tomica, dusze w czyśćcu cierpiące.

08.03.2022 - Wtorek 

17.00 - 1. Za + Tadeusza Madzia; za domostwo do Opatrzności Bożej. 

2. Za ++ Marię, Eugeniusza Foltyn, córkę Renatę, jej męża, synową Urszulę, ++ rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Kopiec, Fujcik i Foltyn.

09.03.2022 - Środa 

16.00 - Rudnik : Za + Jana Czakon – od rodzin Zabłocki, Wójciak oraz Andrzeja Dędys. 

17.00 - Za ++ Władysława Motykę w 17 rocznicę śmierci, 2 żony Marię i Franciszkę, + Czesława Stoły, rodziców teściów, ++ Jana, Walerię, Michała, Jadwigę, Mariana, Jana Motykę, Marię, Józefa Kupczak, córkę Annę, Marię, Michała Kąkol, córkę Kazimierę, Annę i Jana Krzuś.

10.03.2022 - Czwartek

17.001. Za ++ Helenę Goryczka, męża Franciszka, syna Bogusława, ++ rodziców, pokrewieństwo; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. Za ++ Władysława i Alojzego, ++ z rodzin Czakon, Matuszek, Krzyżowski.

11.03.2022 - Piątek

15.30 - Rudnik : Droga Krzyżowa

16.00 - Rudnik : Za + Jana Czakon – od rodzin Mrowiec, Gaś, Sebik, Wołos, Duraj. 

16.15 - Droga Krzyżowa

17.00 – Za ++ Tadeusza, Marię Frydeckich, ++ rodziców z obu stron.

12.03.2022 - Sobota

8.00 – Za + Agnieszkę Kuś w 1 rocznicę śmierci, + męża Franciszka, ++ Marię i Józefa Botorek

17.00 - 1. Za ++ Annę, Władysława Łapuszek, rodziców, rodzeństwo, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. Za + Bronisława Niemczyk – od rodziny Salachna.

13.03.2022 - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.30 - Za + Edwarda Matuszek w 1 rocznicę śmierci, + córkę Jolantę.

9.30 - Rudnik : Za ++ Franciszka Wawrzyczka, rodziców Annę, Franciszka, Filomenę, Franciszka Parchański, synów Wilhelma i Józefa, żonę Marię, + Stanisława Widnic, Elżbietę Ochman, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.001. Za ++ Anielę Ociepka, Krzysztofa Pietrzyk, Józefa Gałuszkę, Marię Chowaniok, Emilię Wróbel, Franciszka, Annę Gabzdyl, ich syna Erwina, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

2. Za + Józefa Gabzdyl – od siostrzeńców Joanny, Henryka i Mieczysława z rodzinami.

16.30 - Różaniec - w intencji Ojczyzny i pokój dla Świata

17.00 - Za ++ Helenę, Józefa Wala, ++ z rodziny.