Plan Adoracji 30.09.2021

Ogłoszenia duszpasterskie


ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

30. IX. 2021 - CZWARTEK (kościół parafialny)

8.00Wystawienie Najświętszego Sakramentu

8.30 - 9.00 Świerczyniec, Statek

9.00 - 9.30 Róża I, II - Holica, Sośnie

9.30 – 10.00 Róża III, IV - Odnóżka, Babilon

10.00 - 10.30 Róża V, VI - Podkaczok, Wygoda

10.30 - 11.00 Róża VII, VIII - ul. Dębina, ul. Zamkowa,

11.00 - 11.30 Róża IX, X - ul. Ks. Olszaka, Ks. Kukli

11.30 - 12.00 Rudnik Centrum

12.00 - 12.30 Rudnik Porzędź

12.30 - 13.00 Rudnik Beresteczko

13.00 - 13.30 Apostolstwo Dobrej Śmierci, Lewa Strona Piotrówki

13.30 - 14.00 Szk. Podst - kl. I, II, III, IV ul. Kościelna, ul. Szkolna

14.00 - 14.30 Os. "Karolinka"

14.30 - 15.00 Szk. Podst. - kl. V, VI, VII, VIII, Prawa Strona Piotrówki

15.00 - 15.30 Pudłowiec, Stawiska

15.30 - 16.00 Młodzież szkół średnich, ministranci

16.00 - 16.30 Łubowiec I, Łubowiec II

16.30 –17.00 Parafialna Rada Duszpasterska, Parafianie, którzy nie byli w wyznaczonych godzinach. Zakończenie Adoracji

17.00 Msza św.