Porządek nabożeństw 14.-21.02.2021

Ogłoszenia duszpasterskie


14.02.2021 VI NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Dziękczynna - w 40 rocznicę ślubu Marioli i Franciszka z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej na dalsze wspólne lata.

9.30 Rudnik: Za ++ Bronisława Gabzdyl, rodziców, dziadków, ++ z rodzin Gabzdyl, Chmiel, Tomica, Wawrzyczek, Cymorek; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 1. Podziękowanie Bogu za 40 lat pożycia małżeńskiego Krystyny i Tadeusza z prośbą o dalsze łaski, błogosławieństwo Boże i zdrowie.

2. Z okazji 70 urodzin Heleny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie.

15.00 Godzina Miłosierdzia

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za + męża Stanisława w 8 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Mołek, Kamiński, Urbaniec, Sojka i Noga

15.02.2021 Poniedziałek

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Z okazji urodzin Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

16.02.2021 Wtorek

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 1. Za + Tadeusza Smelik - od pracowników Gabinetu Kosmetycznego „ Renata ”. 

2. Za ++ Annę, Jana Waleczek, synów Franciszka, Józefa i Jana, córki Marię, Helenę i Otylię.

21.00 Apel Jasnogórski

17.02.2021 Środa ŚRODA POPIELCOWA

7.30 Za ++ Emilię Stoszek w 4 rocznicę śmierci, męża Karola w 16 rocznicę śmierci.

16.00 Rudnik : Za ++ Lidię Majkut i Annę Gabzdyl, ++ dziadków Otylię i Gustawa Wawrzyczek, Zofię i Józefa Gabzdyl; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za + Wojciecha Łazarz - od Zarządu i Zawodników LKS „ Błyskawica”.

18.02.2021 Czwartek

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 1. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę, + o. Ottona.

2. Za + Wojciecha Łazarz - od rodzin Matuszek i Ćwiertnia.

19.02.2021 Piątek

15.30 Rudnik : Droga Krzyżowa

16.00 Rudnik : Za + Helenę Szuster - od wnuka Szymona z rodziną.

16.15 Droga Krzyżowa

17.00 Za + Rudolfa Bijok - od rodzin Piekar i Kajura.

20.02.2021 Sobota

8.00 Za + Tadeusza Smelik - od rodziny Wołowców z Brzeszcz.

16.30 Różaniec do granic nieba

17.00 Za + Dominikę Tumas - w 2 rocznicę śmierci.

21.02.2021 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.30 O Miłosierdzie Boże dla ++ Józefa i Joanny Kula, dzieci, wnuka Jarosława, Józefa, Joanny Czyż, rodziców, rodzeństwa; za rodzinę do Opatrzności Bożej.

9.30 Rudnik : Za + Lidię Majkut w 7 rocznicę śmierci; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za + Helenę Morawiec - od pracowników Hurtowni Koterbicki.

16.15 Gorzkie Żale - Kazanie Pasyjne

17.00 Za + Tadeusza Smelik - od Franciszki Żyła z rodziną.