W sprawie cmentarzy

Ogłoszenia duszpasterskie


Szanowni Parafianie i wszyscy, którzy mają groby na naszych cmentarzach.

Już kilka miesięcy temu podaliśmy zasady funkcjonowania obu naszych cmentarzy. Zamieściliśmy w gablotach, na stronie internetowej i w Aniele Kończyckim dokładną informację o cenniku i zasadach opłaty za grób. Pisaliśmy, że po upływie terminu wyznaczonego na opłacenie grobu na kolejne lata, na grobie tym pojawi się naklejka z informacją o braku opłaty. Gdy ktoś zauważy na grobie swoich bliskich taką naklejkę, powinien w najbliższym terminie dokonać prolongaty grobu, która jest przedłużeniem jego własności na kolejne lata. Zachęcaliśmy również, że jeśli ktoś chce się zrzec własności grobu, może to uczynić pisemnie, zgodnie z ustawą o cmentarzach. Niektórzy Parafianie złożyli już pisemne deklaracje o rezygnacji z grobów, którym skończył się termin opłaty, dając możliwość innym do pochówku swoich bliskich w grobie na nowo przekopanym. Taka pisemna zgoda, złożona po konsultacji z rodziną, jest dla nas dokumentem posiadającym moc prawną. Na tej podstawie niektóre groby zostały już przekopane i wykorzystane do powtórnego pochówku, co pozwoliło nam zaoszczędzić kilka miejsc na nowej części cmentarza.

Niestety, nie wszyscy to rozumieją. Niektórzy ludzie złej woli zrywają informację o braku opłaty i złośliwie naklejają ją na inne groby, powodując tym sporo zamieszania. Dla przykładu, kilka dni temu jakiś złośliwiec przekleił jedną z naklejek z grobu potwierdzonego do przekopania i umieścił ją na grobie śp. Hrabiny Gabrieli von Thun und Hohenstien. W ten sposób, na goebbelsowskiej zasadzie „Kłamcie, kłamcie, kłamcie - zawsze coś z tego zostanie”, po parafii rozeszła się plotka, że księża przeznaczyli grób Hrabiny do likwidacji. Musimy zdać sobie sprawę, że nie jest to tylko złośliwość wyrządzona księżom, ale także zniewaga zmarłej osoby, która tak wiele dobrego uczyniła ludziom w naszej miejscowości jako tzw. „Dobra Pani”. Plotka rozeszła się na tyle skutecznie, że nawet dzieci pytały w szkole księdza katechetę, czy to prawda, że chcemy zlikwidować grób Hrabiny, na którym one zawsze zapalają lampki z okazji Wszystkich Świętych.

Zażenowani tą sytuacją oraz zbulwersowani ogromem ludzkiej głupoty i złośliwości, apelujemy o opamiętanie do tych, którzy przeklejają naklejki z grobu na grób, zaś wszystkich pozostałych prosimy, aby nie siali zamętu poprzez rozprzestrzenianie fałszywych informacji. Jak powiedział G.B.Shaw: „Dwa procent ludzi myśli, trzy procent ludzi myśli, że myśli, a pozostałych 95 procent umrze, zanim pomyśli”. Nie chciejmy należeć do tych 95 procent bezmyślnych roznosicieli plotek i pomyślmy, zanim przekażemy jakąś niewiarygodną głupotę dalej.

Z poważaniem:

Duszpasterze